​​​​​​​SHG Oy on vakavarainen ja nettovelaton golfyhtiö, jonka liikevaihto vuonna 2022 oli reilu 1,6 miljoonaa. Tällä liikevaihdolla pyöritettiin peli-, opetus- ja kilpailutoimintaa kahdella golfkentällä, Luukissa ja Lakistossa.

Golftoiminnan operatiivinen tulos on ollut usean vuoden ajan positiivinen.

SHG Oy toimii tulorahoituksella

Yhtiö ei ole ottanut Lakiston kentän suurremontin (v.2009-2013) jälkeen pitkäaikaista lainaa vaan on rahoittanut toimintansa tulorahoituksella. Suurin tulorahoituksen lähde ovat yhtiön osakkaiden maksamat pelikausivastikkeet ja vieraspelaajien maksamat greenfeet mutta viime vuosina niiden rinnalle ovat tulleet myös yhtiön myymät kausipelituotteet; sarjakortit ja yhden ja kahden kentän pelioikeudet.

Hyvästä tulorahoituspohjasta ja huolellisesta taloudenhoidosta johtuen SHG Oy on pystynyt vuosittain investoimaan kenttien, laitteiden ja rakennusten ylläpitoon ja kehittämiseen 200-250.000 euron edestä. Kiinteään omaisuuteen kohdistuvat jatkuvat investoinnit nähdään keskeisenä keinona säilyttää yhtiön osakkaiden hyvä pelikokemus ja osakkeiden arvo myös tulevaisuudessa. Investoinnit on tehty kokonaan omalla pääomalla.

Yhtiön vuotuinen kassavirta on kunnossa, mikä tarkoittaa sitä, ettei yhtiöllä ole ollut vuosikausiin tarvetta hankkia lyhytaikaista, kausiluontoista ulkopuolista rahoitusta.

SHG Oy:n omistavat pelaajat

SHG on pelaajien omistama kenttä. Osakkeet ovat yksittäisten omistajien – pääasiassa yksityishenkilöiden – hallussa, suuromistajia ei ole. Kaikilla osakkeilla on vastikevelvollisuus. Osakkaat käyttävät yhtiössä korkeinta päätösvaltaa kaksi kertaa vuodessa järjestettävissä yhtiökokouksissa.

SHG on strategiassaan linjannut jatkavansa vahvana osakekenttänä, mikä tarkoittaa, että kenttiin sitoutuneiden osakkaiden palvelujen kehittäminen nähdään ensiarvoisena. Osakkaiden maksama vuotuinen vastike (850 euroa vuonna 2024) on pääkaupunkiseudun edullisin kahden kentän vastike – ja tästä halutaan jatkossakin pitää kiinni.

SHG:n osake kiinnostaa

Kiinnostus osakepelaamista ja SHG:n osaketta kohtaan on ollut viime vuodet nousussa. Pelaajat ovat alkaneet arvostaa sitoutuneita ja hyvään kenttä- ja pelikokemukseen tähtääviä toimijoita. Osakekauppoja on tehty aktiivisesti sekä yksityishenkilöiden kesken että SHG:n toimistolta hankkien. Yhtiön kaikki osakkeet ovat tällä hetkellä myytynä osakkaille ja yhtiöllä ei ole omistuksessaan yhtään osaketta. Kauden 2022 aikana tehdyt osakeannit myytiin loppuun.

SHG hallituksella on yhtiökokouksen valtuutus päättää maksimissaan 100 uuden osakkeen annista lähivuosien aikana. Lopullista päätöstä annin ajankohdasta ei ole siis vielä tehty.

Tästä alta löydät SHG Oy:n yhtiöjärjestyksen: SHG Oy yhtiöjärjestys 8.2.2023.pdf​​​​​​​


Lisätietoja yhtiön tilasta ja taloudesta antaa toimitusjohtaja Jarkko Raski.