​​​​​​​SHG Oy on vakavarainen ja nettovelaton golfyhtiö, jonka liikevaihto vuonna 2021 oli reilu 1,5 miljoonaa. Tällä liikevaihdolla pyöritettiin peli-, opetus- ja kilpailutoimintaa kahdella golfkentällä, Luukissa ja Lakistossa.

Golftoiminnan operatiivinen tulos on ollut usean vuoden ajan positiivinen ja vuotta 2019 lukuun ottamatta myös yhtiön koko toiminnan tulos on ollut vahvasti plussalla.

SHG Oy toimii tulorahoituksella

Yhtiö ei ole ottanut Lakiston kentän suurremontin (v.2009-2013) jälkeen pitkäaikaista lainaa vaan on rahoittanut toimintansa tulorahoituksella. Suurin tulorahoituksen lähde ovat yhtiön osakkaiden maksamat pelikausivastikkeet ja vieraspelaajien maksamat greenfeet mutta viime vuosina niiden rinnalle ovat tulleet myös yhtiön myymät kausipelituotteet; sarjakortit ja yhden ja kahden kentän pelioikeudet.

Hyvästä tulorahoituspohjasta ja huolellisesta taloudenhoidosta johtuen SHG Oy on pystynyt vuosittain investoimaan kenttien, laitteiden ja rakennusten ylläpitoon ja kehittämiseen 200-250.000 euron edestä. Kiinteään omaisuuteen kohdistuvat jatkuvat investoinnit nähdään keskeisenä keinona säilyttää yhtiön osakkaiden hyvä pelikokemus ja osakkeiden arvo myös tulevaisuudessa. Investoinnit on tehty kokonaan omalla pääomalla.

Yhtiön vuotuinen kassavirta on kunnossa, mikä tarkoittaa sitä, ettei yhtiöllä ole ollut vuosikausiin tarvetta hankkia lyhytaikaista, kausiluontoista ulkopuolista rahoitusta.

SHG Oy:n omistavat pelaajat

SHG on pelaajien omistama kenttä. Osakkeet ovat yksittäisten omistajien – pääasiassa yksityishenkilöiden – hallussa, suuromistajia ei ole. Kaikilla osakkeilla on vastikevelvollisuus. Osakkaat käyttävät yhtiössä korkeinta päätösvaltaa kaksi kertaa vuodessa järjestettävissä yhtiökokouksissa.

SHG on strategiassaan linjannut jatkavansa vahvana osakekenttänä, mikä tarkoittaa, että kenttiin sitoutuneiden osakkaiden palvelujen kehittäminen nähdään ensiarvoisena. Osakkaiden maksama vuotuinen vastike (795 euroa vuonna 2023) on pääkaupunkiseudun edullisin kahden kentän vastike – ja tästä halutaan jatkossakin pitää kiinni.

SHG:n osake kiinnostaa

Kiinnostus osakepelaamista ja SHG:n osaketta kohtaan on ollut viime vuodet nousussa. Pelaajat ovat alkaneet arvostaa sitoutuneita ja hyvään kenttä- ja pelikokemukseen tähtääviä toimijoita. Osakekauppoja on tehty aktiivisesti sekä yksityishenkilöiden kesken että SHG:n toimistolta hankkien. Yhtiöllä on kohtuullinen määrä osakkeita omassa myynnissä, koska se on viime vuosina vastaanottanut osakkeita konkurssipesiltä ja pelaajilta, joiden pelikyky on lääkärin todistamana heikentynyt niin ettei pelaaminen ole mahdollista. SHG laski liikkeelle osakeannin tammikuussa 2022. Uusia osakkeita voidaan yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti myydä suunnatulla osakeannilla maksimissaan 100 kappaletta.

Tästä alta löydät SHG Oy:n yhtiöjärjestyksen: Yhtiöjärjestys SHG Oy.pdf
​​​​​​​

Lisätietoja yhtiön tilasta ja taloudesta antaa toimitusjohtaja Jarkko Raski.