Jäsenten vakuutusturva

Kaikki Suomen golfseurojen jäsenet on vakuutettu SHG:n kentillä ja harjoitusalueille tapahtuvien tapaturmien ja vastuuvahinkojen osalta Suomen Golfliiton vakuutuksella. Jos pelaaja ei ole minkään golfseuran jäsen, hän vastaa itse golfkentällä sekä harjoitusalueilla tapahtuvista tapaturmista tai vastuuvahingoista.

Tapaturmat

Tapaturmavakuutus kattaa golfkierroksilla aiheutuneiden vammojen hoitokulut. Pohjolan sopimuslääkäriä käytettäessä lääkäri- ja hoitopalkkiot korvataan ilman oman rahan käyttöä.

Vakuutuksesta suoritettavat korvaukset

1) Tapaturman aiheuttamat vamman hoitokulut korvataan 8 500 euroon asti siltä osin, kun niitä ei korvata jonkin lain nojalla. Vamman hoitokuluista ei korvata ortopedisia sidoksia tai tukia.
2) Pysyvän haitan korvaus kertakorvauksena haittaluokan mukaan. Enimmäiskorvaus 30 000 e.
3) Kuolemantapauskorvaus kertakorvauksena 8 500 e.
4) Fysikaalinen hoito: Hoitolaitoksessa annetun, lääkärin määräämän fysikaalisen hoidon kustannukset korvataan leikkaus- tai kipsaushoidon jälkeen enintään 10 hoitokerralta tapaturmaa kohti.

Toimintaohjeet tapaturmavahingoissa

1. Urheiluvahinkoilmoitus
Täytä vahinkoilmoituksen kaikki kohdat.
2. Lääkärinlausunto (E-lomake) sekä hammasvammoista lausunto alle 20-vuotiailta, jossa on kustannusarvio myöhemmin mahdollisesti tehtävästä hammashoidosta.
3. Kulutositteet maksetuista vamman hoitokuluista
Korvauksenhakija maksaa itse laskut ja hakee niistä Kela-korvaukset. Tämä sairausvakuutuslain mukainen korvausosuus on haettava kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun laskut on maksettu. Alkuperäinen laskelma ja kopiot kaikista Kelalle annetuista kulutositteista ja hoitomääräyksistä toimitetaan sen jälkeen Pohjolaan.
(Vakuutusnumero Pohjola Tapaturmavakuutus 06-21648)

Vastuuvahingot

Vastuuvakuutus korvaa toiselle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon.

Vakuutuksesta suoritettavat korvaukset

1) Henkilövahingot 170 000 e
2) Esinevahinkot 250 000 e
Omavastuu: Vakuutetun omavastuu jokaisessa vastuuvahinkotapauksessa on 200 e.

Toimintaohjeet vastuuvahingoissa

Kun vahinko on tapahtunut, ota välittömästi yhteyttä seuran toimistoon. Täytä vastuuvahinkoilmoitus huolellisesti ja lähetä se mahdollisimman pian joko kirjeitse osoitteella Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, yksityisvahinko-osasto, Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola tai faksilla numeroon 010 559 3544. Autoon kohdistuneessa vahingossa auton omistajan tulee ottaa yhteyttä lähimpään Pohjolan konttoriin ja sopia vahingon tarkastamisesta ennen korjaukseen ryhtymistä. (Vakuutusnumero Pohjola Vastuuvakuutus 12-1053-0629-5)

golf.fi/jäsenedut ja vakuutusturva