Paikallissäännöt

Luukin ja Lakiston kentillä on voimassa Suomen Golfliiton määrittelemät kilpailumääräykset ja paikallissäännöt (”Hard Card”) . Golfliiton Hard Card alla ja saatavana myös caddiemasterilta.

# Golfliiton Hard Card

Luukki 12.5.2022

LISÄYKSET GOLFLIITON HARDCARDIN PAIKALLISSÄÄNTÖIHIN


Jos pallo osuu kentällä ilmassa olevaan sähköjohtoon, lyönti mitätöidään ja pelaajan on uusittava lyönti. Pelaajan tulee pelata pallo mahdollisimman läheltä edellisen lyönnin paikkaa säännön 14.6 mukaisesti (Pallon lyöminen edellisen lyönnin paikalta).

Sinivalkoisin paaluin merkityiltä kunnostettavilta alueilta pelaaminen on kielletty. Vapautuminen ilman rangaistusta säännön 16.1 mukaisesti.

Kaikki mittamerkit kentällä ovat kiinteitä haittoja. Mittamerkin poistaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (sääntö 16.1 b).

Rei’illä 6, 8, 12, 13, 14 ja 15 on kentän uudistustöiden vuoksi kunnostettavia alueita. Sinivalkoisella paalulla merkityiltä alueilta pelaaminen on kielletty.
Kunnostettavilta alueilta vapautuminen: ilman rangaistusta säännön 16.1 mukaisesti tai lähimmältä merkityltä pudottamisalueelta (D.Z.).

Reiällä 6 oleva kunnostettava väyläbunkkeri ympäristöineen on yleistä pelialuetta.
Reiällä 13 pelikieltoalue on merkitty oranssilla narulla, josta vapautuminen ilman rangaistusta joko pudottamisalueelle (D.Z.) tai säännön 16.1 mukaisesti.

Pelaajan pudottaessa pallon, on sen osuttava ja jäätävä pudottamisalueelle.

Reiän 13 out of bounds rajana on valkoisten paalujen lisäksi vasemmalla oleva aita.

Reikien 1 ja 10 sekä 3 ja 17 välissä on istutettuja puita tukikeppeineen. Jos tällaisen puun tukikeppi haittaa pelaajan lyöntiasentoa tai aiottua mailan heilahdusrataa, täytyy pallo nostaa ilman rangaistusta ja pudottaa säännön 16.1 b (kiinteä haitta) mukaisesti.

Kentällä olevat siirtonurmella peitetyt entiset bunkkerit on merkitty sinivalkoisella paalulla, joista pelaaminen on kielletty. Vapautuminen ilman rangaistusta säännön 16.1 mukaisesti.

Veden aiheuttamat syvät valumajäljet bunkkereissa, vapautuminen bunkkerissa ilman rangaistusta (säännön 16.1c mukaisesti).


Kentällä on voimassa siirtosääntö:

Siirtosääntö: Kun pallo on missä tahansa yleisen pelialueen väylämittaan tai lyhyemmäksi leikatulla osalla, pallon saa rangaistuksetta nostaa ja puhdistaa. Ennen pallon nostamista pelaajan pitää merkitä pallon paikka. Pallo pitää nostamisen jälkeen asettaa enintään tuloskortin (15 cm) päähän alkuperäisestä sijaintipaikastaan, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää, ei esteeseen eikä viheriölle.


Rangaistus paikallissääntöjen rikkomisesta on lyöntipelissä kaksi lyöntiä, reikäpelissä reiän menetys.


LISÄYKSET GOLFLIITON KILPAILUMÄÄRÄYKSIIN

Tasatuloksen ratkaiseminen lyöntipelissä

Tasoituksellisissa kilpailuissa tasatulos ratkaistaan ensisijaisesti pienemmän slope-tasoituksen ja sitten tarkan tasoituksen mukaan, pienemmän tasoituksen pelaajan hyväksi.

Tasoituksettomissa kilpailuissa (paitsi seuran mestaruuskilpailut) sijoitukset ratkaistaan ns. matemaattisella menetelmällä.


Lakisto 12.5.2022

LISÄYKSET GOLFLIITON HARDCARDIN PAIKALLISSÄÄNTÖIHIN

Kentän oleelliset osat (Sääntöä 16.1 ei voi soveltaa):
Pelialueella olevat hakealueet. Yksittäiset hakepalat ovat irrallisia luonnonhaittoja
Tiiauspaikkojen tukirakenteet (kivimuurit ja parrut)

Ulkoraja:
Jäteveden puhdistamoa kiertävä aita (väylillä 10, 12 ja 18)
Väylän 6 viheriön takana tiiauspaikalle 7 kulkeva aita

Sinivalkoisella paalulla merkityiltä kunnostettavilta alueilta pelaaminen on kielletty. Vapautuminen ilman rangaistusta (sääntö 16.1b).

Jos pallo osuu kentällä ilmassa olevaan sähköjohtoon, lyönti mitätöidään ja pelaajan on uusittava lyönti ilman rangaistusta. Pelaajan tulee pelata pallo mahdollisimman läheltä edellisen lyönnin paikkaa säännön 14.6 mukaisesti (Pallon lyöminen edellisen lyönnin paikalta).

Kaikki mittamerkit kentällä ovat kiinteitä haittoja. Mittamerkin poistaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (sääntö 16.1b).

Veden aiheuttamat syvät valumajäljet bunkkereissa, vapautuminen bunkkerissa ilman rangaistusta (säännön 16.1c mukaisesti)

Reikä 9.: sinivalkoisella paalulla merkityiltä kunnostettavalta alueelta pelaaminen on kielletty. Vapautuminen ilman rangaistusta säännön 16.1 b mukaisesti tai merkityltä pudotusalueelta (DZ)

10. reiän viheriön edessä olevasta estealueesta voidaan vapautua yhden lyönnin rangaistuksella säännön 17.1 lisäksi myös pudottamalla pallo esteen eteen merkitylle pudotusalueelle (DZ) (vanha 45 tiialue). Pelaajan pudottaessa pallon, on sen osuttava ja jäätävä pudotusalueelle.

Reikä 11.: sinivalkoisella paalulla merkityiltä kunnostettavalta alueelta pelaaminen on kielletty. Vapautuminen ilman rangaistusta säännön 16.1 b mukaisesti tai merkityltä pudotusalueelta (DZ)

Reikä 17.: sinivalkoisella paalulla merkityltä kunnostettavalta alueelta ja kulkureitin vasemmalla puoleisella olevalta työmaa-alueelta pelaaminen on kielletty. Vapautuminen ilman rangaistusta säännön 16.1 b mukaisesti tai merkityltä pudotusalueelta (DZ).

Reiät 16 ja 17: Työkoneiden renkaan jäljet yleisellä pelialueella ovat kunnostettavaa aluetta. Vapautuminen ilman rangaistusta säännön 16.1 mukaisesti.

Kentällä on voimassa siirtosääntö:

Siirtosääntö: Kun pallo on missä tahansa yleisen pelialueen väylämittaan tai lyhyemmäksi leikatulla osalla, pallon saa rangaistuksetta nostaa ja puhdistaa. Ennen pallon nostamista pelaajan pitää merkitä pallon paikka. Pallo pitää nostamisen jälkeen asettaa enintään tuloskortin (15 cm) päähän alkuperäisestä sijaintipaikastaan, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää, ei esteeseen eikä viheriölle.

Rangaistus paikallissääntöjen rikkomisesta on: lyöntipelissä kaksi lyöntiä, reikäpelissä reiän menetys.


​​​​​​​

LISÄYKSET GOLFLIITON KILPAILUMÄÄRÄYKSIIN

Tasatuloksen ratkaiseminen lyöntipelissä

Tasoituksellisissa kilpailuissa tasatulos ratkaistaan ensisijaisesti pienemmän slope-tasoituksen ja sitten tarkan tasoituksen mukaan, pienemmän tasoituksen pelaajan hyväksi.

Tasoituksettomissa kilpailuissa (paitsi seuran mestaruuskilpailut) sijoitukset ratkaistaan ns. matemaattisella menetelmällä.