Pelaamisen ohjeet ja valvojatoiminta

SHG:n kentillä pelataan turvallisesti ja ihanteellista pelinopeutta tavoitellen. Sen takaamiseksi on kirjattu keskeiset pelaamisen käytännöt ja organisoitu kenttävalvontaa. Tästä löydät ohjeet pelaajalle ja tiedot valvojatoiminnan käytännöistä ja valvojien oikeuksista.

Keskeiset turvallisuuskäytännöt SHG:n kentillä

 • Pelaajilla on oltava greencard. Siitä voidaan poiketa vain Luukissa maanantaisin.
 • Palloa lyödään vasta kun edellä pelaava ryhmä on lyöntimatkan kantamattomissa.
 • Fore-huutoa käytetään aktiivisesti ja kuuluvasti, aina kun pallo suuntautuu kohti muita pelaajia.
 • Ensisijaisesti pelataan kauimpana viheriöstä olevaa palloa. Ready-golf on kuitenkin sallittua – ja suotavaa – kun se tehdään muut pelaajat huomioiden.
 • Divotit paikataan, alastulojäljet viheriöillä korjataan ja tiipaikoilla tulleet jäljet täytetään siemen-multaseoksella.
 • Roskat ja pullot viedään roskiksiin ja keräyspisteisiin. Tupakantumpit ja muiden nikotiinituotteiden roskat ovat käyttäjiensä vastuulla, niiden jättäminen väylille tai muualle luontoon on kielletty.

Keskeiset pelivauhtiin liittyvät käytännöt SHG:n kentillä

 • Peliryhmän maksimitasoitus on 108. Siitä voidaan poiketa vain Luukissa maanantaisin.
 • Omaan lyöntivuoroon valmistaudutaan ajoissa niin että ollaan valmiita heti sen koittaessa.
 • Jos peli ei kulje, on suotavampaa nostaa pallo taskuun kuin pungertaa reiälle kaksinumeroinen tulos.
 • Ryhmän tulee edetä ripeästi ja säilyttää etäisyys edellä kulkevaan ryhmään.
 • Jos ryhmän eteen jää tyhjä väylä ja takaa tulee nopeampi ryhmä, sille annetaan ohituslupa. Suositeltavampaa on kuitenkin nopeuttaa omaa peliä kuin jäädä useiden ryhmien ohitettavaksi.
 • Ready-golfia suositellaan, erityisesti tiipaikoilla mutta myös aina muulloin kun se on turvallista eikä häiritse muun peliryhmän pelaamista.
 • Varapallon lyöminen on suotavaa aina kun on epävarmuutta siitä, löytyykö pallo. Vesiesteeseen päätyvälle pallolle ei lyödä varapalloa.
 • Yhdeksän reiän jälkeen voi pitää korkeintaan 10 minuutin tauon, edellyttäen ettei väli edellä pelaaviin kasva liian suureksi.
 • Viheriöllä ja sen lähiympäristössä toimitaan ripeästi. Lyhyet putit voidaan pelata reikään heti. Omaan puttiin valmistaudutaan hyvissä ajoin ja ollaan pallolla valmiina oman puttivuoron koittaessa. Ensimmäisenä reiän pelannut hoitaa lipun takaisin paikalleen. Tulokset merkataan korttiin seuraavalla tiillä.
 • Kadonnutta palloa saa etsiä korkeintaan 3 minuuttia. Jos useampia palloja on kadoksissa, niitä etsitään yhtäaikaisesti. Etsintäaika on tarkoitettu pelialueelle kadonneita palloja varten, outtiin päätyneitä palloja ei etsitä. Ryhmällä on velvollisuus ottaa kiinni pallojen etsimiseen käytetty aika.
 • Alimmalla tasoituksella pelaava vastaa koko ryhmän toiminnasta niin etiketin, turvallisuuden kuin pelinopeudenkin osalta.

Valvojatoiminta SHG:n kentillä

SHG:n kentillä toimii SHG Oy:n valtuuttamia kenttävalvojia. Valvoja liikkuu autolla, joka on merkitty VALVOJA-kyltillä. Hänellä on oikeus tarvittaessa tarkastaa pelaajien henkilöllisyys ja pelioikeus.

Valvojan tehtävä on ennaltaehkäistä ruuhkien syntymistä ja varmistaa, että ryhmät etenevät riittävällä nopeudella. Valvoja huolehtii, ettei peli puuroudu täydellä kentällä. Jos ruuhkia siitä huolimatta syntyy, hän huolehtii, että kenttä saadaan uudelleen liikkeelle.

Valvoja pyrkii puuttumaan häiriöihin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Valvoja seuraa myös etiketin noudattamista.

Valvojan työkalut kentällä

 1. Kehotus nopeuttaa peliä
  • olette edellä menevää ryhmää / aikataulusta hieman liikaa perässä
  • nopeuttakaa rutiineja, muistakaa Ready-golf
 2. Huomautus
  • häiritsette muita kentällä pelaavia
  • muistakaa etiketti ja muiden huomioiminen
 3. Ryhmän jakaminen kahtia
 4. Ryhmän siirtäminen syrjään ohitustilanteessa
 5. Ryhmän siirtäminen seuraavalle reiälle pelaamatta edellistä reikää valmiiksi
 6. Pelaajan / Ryhmän poistaminen kentältä, jos pelaaja tai peliryhmä rikkoo toistuvasti etikettiä tai pelaamisen käytäntöjä.


Ihannepeliaika neljän hengen peliryhmälle on Luukissa 4 tuntia ja Lakistossa 4 tuntia 10 minuuttia.


Tavoitteena on, että etikettiin ja pelinopeuteen liittyvä käytännöt lisäävät turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Parhaiten se tapahtuu, kun pelaajat huomioivat kaikki muut kentällä olevat ja tekevät parhaansa sen eteen, että jokaisella on mahdollisuus nauttia pelistä.