SHG materiaalit ja graafinen ohjeisto

Graafinen ohjeisto ja materiaalipankki

SHG:n graafinen ohjeisto ja sen mukaiset fontit, logot ja muut visuaaliset elementit ovat saatavilla Google Driveen kootussa materiaalipankissa. Pankin ylläpitäjänä toimii 2UpGolfAgency / Jami Uuttu.

Materiaalipankki


Käytössämme on suunnittelutyökalu Canva, jonne on viety valmiiksi fontit, elementit ja kuvat. SHG:n tunnukset Canvaan ovat toimisto@shg.fi ja salasana SHG2023!


Canva suunnittelutyökalu
Materiaalipankin kautta tuodaan myös muuta markkinointi- ja kuvamateriaalia tietoon ja käytettäväksi.

Graafinen ohjeisto:

SHG_Graafinen ohjeisto_2023.pdf
​​​​​​​

Juha Tuukkasen ottamia kenttäkuvia Luukista ja Lakistosta löytyy täältä.


Juha Tuukkasen kenttäkuvat
Graafisessa ohjeistossa määritetään SHG:n materiaaleissa käytettävät fontit, värit, visuaaliset elementit, erilaiset logoversiot ja heraldisen seuratunnuksen käyttöyhteydet ja tavat.

Tähän on koottu ohjeiston ydinasiat, tarkempi opas löytyy materiaalipankista.

Materiaalipankissa on valmiit templatet powerpoint-esitykselle ja wordiin.

Logot

Uusi SHG-logo on hieman aiempaa pyöreämpi ja jämäkämpi, muutos on hienovarainen. Logoon yhdistyvistä teksteistä on tehty valmiita versioita eri käyttötarkoituksiin. Kun puhumme SHG:stä kokonaisuutena, käytämme tätä versiota.

Kun haluamme nostaa esille erityisesti kenttiä, käytämme tätä versiota. Versiota käytetään erityisesti silloin, kun markkinoimme ja kohdistamme viestiä henkilöille, jotka eivät vielä tunne SHG:tä ja sen kenttiä.

Molemmille kentille on tehty omat logoversiot, joista on tässä näkyvä vaakaversio ja sen vaihtoehtoa myös pystyversio, jossa kentän nimi on SHG-tunnuksen alapuolella.

Joka toiminnolle on tehty oma logoversionsa, jota voi käyttää toiminnon materiaaleissa ja logotuotteiden painatuksissa.

Värit

SHG:n väriskaalassa päävärit ovat musta ja valkoinen ja niiden rinnalle on poimittu seuratunnuksesta kolme lisäväriä: punainen, keltainen ja ruskea.

Värimääritykset löytyvät graaisesta ohjeistosta. Suurina pintoina käytetään mustaa, valkoista ja punaista. Lisäksi käytössä on harmaa.

Fontit

SHG:n uudet fontit ovat tässä. Ne eivät löydy MS Officen perusvalikoimista, joten materiaaleja tekevien pitää ladata ne koneelleen.

Tässä näkyy esimerkki kahden eri otsikkofontin samanaikaisesta käytöstä.

Visuaaliset elementit

Uuteen ilmeeseen sisältyy kuvituskuvien kokonaisuus, johon on tehty kolme ensimmäistä versiota. Kuvien paras paikka on materiaalin vasen alakulma ja kuvalle pitää jättää riittävästi ilmaa ympärille. Kuvista on värilliset, mustat ja negaversiot.

Lisäelementteinä on käytössä neljänlaisia kulmaelementtejä. Ne sopivat esimerkiksi power-point-sivujen kulmiksi, esitteisiin tai logotuotteiden painatuksiin.

Kulmaelementien käytöstä löytyy esimerkkejä graafisesta ohjeistosta.