Järjestimme keskusteluillan: osakkaat kertoivat mihin haluavat panostuksia

Lokakuun alussa, maanantaina 9.10. järjestettiin keskusteluilta, jossa kuultiin osakkaiden näkemyksiä SHG:n nykytilasta ja osakkaiden haluamia panostuksia tulevalle. Vastaavan tyyppinen tilaisuus on järjestetty kerran aiemmin, silloin keskusteltiin uusien osakkaiden kanssa. Nyt äänessä oli sekä uusia että pidempään SHG:ssä olleita pelaajia.
​​​​​​​

Tilaisuus onnistui hyvin. Keskustelu oli vilkasta ja sen aikana kuultiin niin kritiikkiä kuin kiitostakin. Tilaisuuteen ilmoittautui liki neljäkymmentä osakasta, joista kaksikymmentä voitiin kutsua paikalle. Tilaisuuden jälkeen kaikille ilmoittautuneille lähetettiin kysely, jolla varmistettiin, että kaikkien näkemykset saatiin mukaan.

Tilaisuudessa keskusteltiin ensin pienryhmissä neljästä teemasta: osakkuuden edut, SHG:n palvelut, kentät ja viestintä. Lopuksi ryhmien keskustelut esiteltiin kaikille ja niistä käytiin yhteinen keskustelu.
Illan yhteenveto on kaikkiaan 14-sivuinen. Tähän on poimittu siitä keskeisiä asioita.


Osakkaiden etuihin ollaan tyytyväisiä

Eduilla on suuri merkitys osakkaille. Etujen monipuolisuutta kiitellään ja odotetaan, että osakkuudesta palkitaan jatkossakin. Osakkuuden tuottamaa hyötyä pidetään suurena ja osakkeiden nykyisiä myyntihintoja pidetään alhaisina suhteessa osakkuuden tuottamaan arvoon.

Osakkaiden määrän kasvaminen herättää jonkin verran huolta ajanvarausetujen osalta. Keskusteluissa pidettiin tärkeänä, että ajanvarauskäyttäytymistä seurataan ja osakkaiden peliaikojen saatavuus turvataan.

Keskusteluillassa nousi useita ideoita etujen kehittämiseksi, esimerkiksi osakaslähtöjen ajanvarauskäytäntöjen yksinkertaistaminen niin, että kaikki ajat olisivat varattavissa edellisenä päivänä. Toivottiin myös, että osakasajat voisi varata Wise:n kautta.

​​​​​​​

Palvelujen merkitys kasvaa

Palvelut ja tilat sekä kenttien toiminnot ja laitteet ovat keskeinen osa pelikokemusta. Niiden merkitys on kasvanut vuosi vuodelta. Osakkaat haluavat, että oma klubi palvelee hyvin ja ympäristö on toimiva ja siisti. Viihtyisyyttä ja viimeistelyä arvostetaan. Jos joku paikka kaipaa korjausta, toivotaan asiaan tartuttavan nopeasti. Klubista ja kentästä halutaan olla ylpeitä, kun sinne tuodaan vieraita.

Opetustoiminta on tärkeää ja siihen toivotaan satsauksia jatkossakin. Matkatarjontaan toivotaan lisäyksiä, myös kotimaahan ja lähimaihin ja viikon matkojen sijaan lyhyempinä viikonloppureissuina.

​​​​​​​

Kenttien kunto tärkeä asia

Osakkaat arvostavat sitä, että SHG kehittää kenttiään aktiivisesti. Kenttien kehittämiseen ollaan halukkaita investoimaan nykyistä enemmän.

Kaikkein tärkeimpänä erillisenä asiana illassa nostettiin esille kenttien pelikunnon, erityisesti väylien parantaminen.
Keskustelussa todettiin, että väylien yleinen kunto ei ole ollut tyydyttävä, ja väylien pelipinnat ovat paikoin heikossa kunnossa eivätkä väylät ole viheriöiden kuntoon verrattuna samalla tasolla.
Osakkaat haluavat, että kenttäyhtiö panostaa enemmän toimiin väylien pelikunnon parantamiseksi.

Meidänkenttä –kampanja nostettiin positiivisena asiana esille ja kampanjalle toivottiin asian tärkeyden takia pysyvää jatkoa.

​​​​​​​

Viestintää toivottiin lisää

Keskusteluillan osallistujat odottavat kohdennettua viestintää osakkaille. Erityisen tärkeänä pidetään, että uusista ja päivittyvistä eduista tiedotetaan koko osakaskunnalle samanaikaisesti ja hyvissä ajoin. Toiveena esitettiin, että osakkuuden edut ja osakkuus yleisestikin näkyisivät nettisivuilla vahvemmin.

Kenttiä koskeva viestintä kiinnostaa osakkaita erityisen paljon. Keskusteluillassa pyydettiin nykyistä aktiivisempaa tiedottamista kentänhoidosta sekä kenttämestarilta säännöllisiä katsauksia kentän kunnon parantamiseksi tehtävistä toimenpiteistä.
Osakkaat ovat SHG:n toiminnan keskeisiä rahoittajia. Siksi osakkaiden on tärkeätä saada tietää, miten kentistä pidetään huolta lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä.

​​​​​​​

Kiitokset aktiiviselle keskustelijajoukolle

Keskusteluillan isäntänä toiminut toimitusjohtaja Jarkko Raski kiittää osakkaita aktiivisuudesta. Hän toteaa, että illan anti oli mielenkiintoinen ja mielekäs. Osa teemoista on noussut esille aiemminkin, mutta myös uusia toiveita ja näkemyksiä kuultiin.

”Tämä oli oikein hyvä tapa kuulla asiat suoraan osakkailta ja keskustella niistä yhdessä. Monet toivoivat, että järjestämme keskusteluja jatkossakin. Se lienee merkki siitä, että ilta oli onnistunut myös osallistujien näkökulmasta,” Raski sanoo.

Tilaisuuden suunnittelusta ja organisoinnista vastasi kenttäyhtiön hallituksen nimittämä Tiedolla johtamisen työryhmä. Illan fasilitaattoreina toimivat Pia Vilmi, Pasi Niinikoski, Topi Luostarinen ja Jorma Lammila. Kenttäyhtiön hallituksen puheenjohtaja Jouko Laitinen oli myös paikalla. Tilaisuudesta kirjattu raportti on käsitelty hallituksessa ja sitä on käyty läpi toimistoväen ja kenttähenkilökunnan kanssa.

Tilaisuus järjestettiin Vantaankosken Golfhallilla ja tilaisuuden alussa ruokailtiin. Toimitusjohtaja Raski toivottaa tässä osallistujat tervetulleiksi.

Keskusteluiltaan ilmoittautui liki 40 kiinnostunutta mutta jotta keskustelulle pystyttiin järjestämään hyvät puitteet, paikalle voitiin kutsua vain 20 henkilöä.

Keskustelut käytiin neljässä pienryhmässä. Jorma Lammila valmistautuu oman ryhmänsä vastaanottamiseen. Jorman kanssa keskusteltiin kentistä.

Ryhmäkeskustelujen jälkeen kokoonnuttiin yhteiseen läpikäyntiin. Jokainen ryhmä esitti ajatuksensa ja niitä pohdittiin vielä yhdessä.