Viestintäkysely osoitti kehityskohteita ja antoi kiitosta

Toukokuun alussa selvitettiin kyselytutkimuksella SHG:n pelaajien tyytyväisyyttä viestintään ja toiveita sen kehittämiseksi. Erityiskysymyksenä tutkittiin tarvetta seuralehden tekemiselle. Kyselyyn saatiin kaikkiaan 286 vastausta. Alle 30-vuotiaiden pelaajaryhmä vastasi kyselyyn vähän suhteessa lukumääräänsä, mutta vastauksia saatiin sen verran, että heidänkin näkemyksensä hahmottuu.

Kysely vahvisti, että viestinnällä on erittäin tärkeä rooli osana golfyhteisön tarjoamaa kokemusta. Kun vastaajat arvioivat viestinnän tärkeyttä viisiportaisella asteikolla, keskiarvoksi nousi niinkin korkea luku kuin 4,34.

Pelaajille on kaikkein tärkeintä saada tietoa ajanvarauksesta ja kentän akuutista tilanteesta. Seuraavaksi tärkeintä on saada hyvää ohjeistusta ja infoa pelaamisen käytännöistä. Kolmanneksi tärkeintä on viestintä kentistä: niiden kunnosta, hoitamisesta ja kehittämisestä. Neljänneksi tärkeintä on viestintä SHG:stä toimijana eli tieto seuran ja kenttäyhtiän nykytilasta ja tulevaisuuden suunnitelmista.

Sähköisiä viestintäkanavia seurataan aktiivisesti

SHG:n seuratuin viestintäkanava on sähköpostiin toimitettava Uutiskirje. Sitä luki 87 % kyselyyn vastanneista. Uutiskirjeen jälkeen seuraavaksi käytetyimmät kanavat ovat SHG:n nettisivut (83 %) ja Look In Golf -lehti (67 %).

Kun vastaajia pyydettiin valitsemaan kolme omaa suosikkiaan kaikkien viestintäkanavien joukosta, nettisivut nousivat ykköspaikalle, uutiskirje kakkoseksi, wisen ajankohtaispalsta kolmanneksi ja Look In Golf -lehti neljänneksi. Alle 30-vuotiaiden ikäryhmässä some nousi kolmen suosituimman viestintäkanavan joukkoon.

Seuralehden toivotaan ilmestyvän jatkossakin

Lähes kaikki vastaajat toivovat, että SHG:llä on jatkosssakin seuralehti. Vain 2 % vastaajista oli sitä mieltä, ettei seuralehteä tarvita lainkaan.

62 % toivoo, että lehti toimitetaan postitse kotiin, 13 % saisi sen mieluummin klubitalolta ja 23 % toivoo, että lehti olisi jatkossa vain sähköinen.

Seuralehteä pidetään tärkeänä, koska "se näyttää, mikä SHG on ja mitä se tavoittelee". Lehdeltä odotetaan juttuja, jotka taustoittavat ja syventävät asioita. Lehden koetaan vahvistavan yhteisöllisyyttä ja identiteettiä ja sen todetaan olevan tärkeä SHG-brändin rakentamiselle. Lehteä pidetään ylivertaisena käyttöliittymänä kahdesta syystä. Ensinnäkin siksi, että sen avulla pystyy hahmottamaan kokonaisuuksia ja toiseksi siksi, että se mahdollistaa keskittyneemmän lukemisen ja helpomman paluun asioihin.

Kyselyn tulokset auttavat tekemään päätöksiä jatkosta

Kyselyn yhteydessä saatiin paljon palautetta nykyviestinnästä ja erittäin hyviä ideoita viestinnän kehittämiseksi. Sähköisen ja someviestinnän tekemisen toimintamallia on jo ryhdytty parantamaan viikottaisen viestinnän osalta. Seuralehden julkaisemiseen ja sähköisten viestintäkanavien rakenteelliseen kehittämiseen paneudutaan syksyn ja talven aikana.

Päätösehdotus seuralehden tulevaisuudesta tuodaan seuran syyskokoukseen.

Jos haluat tutustua tarkemmin, katso tästä linkistä kyselyn raportti: Viestintäkysely_SHG_2024.pdf