Valvojilta kiitosta pelaajille, pelivauhtiin kiinnitetty mukavasti huomiota

Pelin sujuva eteneminen on oleellinen osa golfkokemusta. Mitä tasaisemmin kenttä rullaa, sitä mukavammin kunkin peliryhmän kierros sujuu. Pelin etenemistä seurataan SHG:n kentillä vapaaehtoisten valvojien voimin. Kulunut kausi kirvoittaa valvojilta positiivisia kommentteja, yleinen meininki on ollut kentillä hyvä.

Luukin ja Lakiston kentille on organisoitu valvojatoimintaa jo useiden vuosien ajan vapaaehtoispohjalta. Kaudella 2022 valvojaringissä on 13 henkilöä, joista noin kolmannes on tällä kaudella aloittaneita. Kapteeni Timo Keltanen vastaa valvojatoiminnan käytännön organisoinnista.

Uusina valvojina aloittaneet Pasi Niinikoski ja Jari Virtanen toteavat, että ensikokemukset ovat olleet positiivisia ja valvojan työ tuntuu mielekkäältä ja mielenkiintoiselta.

"Valvoja-nimitys ei kylläkään kuvaa parhaalla tavalla tekemistä, koska kentällä ollaan pikemminkin pelaajien apuna kuin heitä vahtimassa", Jari Virtanen toteaa. "On mukavampi ennakoida ja käydä jututtamassa peliryhmiä ja sillä varmistaa ettei peli pääsee puuroutumaan. Silloin valvojasta tulee enemmänkin kannustaja."

Raimo Åstedt on tehnyt valvojan työtä jo useamman kauden aikana. Tänä vuonna hän sai monta uutta "virkaveljeä".

Sekä Jari että Pasi ovat kokeneet, että valvojaa tarvitaan ja kaivataan.

"Pidempään tätä työtä tehneet ovat kertoneet, että peli nopeutuu jo siitä, että valvojan auto näkyy. Samaa olen huomannut," Jari kertoo. "Autosta ei kuitenkaan näe kaikkea ja siksi olen ottanut tavaksi käydä kyselemässä peliryhmiltä, miten peli heidän mielestään etenee ja voisinko jotenkin auttaa."

Keskittynyt pelaaminen on etenevää pelaamista

Pasi Niinikoski toteaa, että yksittäisen ryhmän peli etenee sitä paremmin, mitä keskittyneempää pelaaminen on.

"Kenttä rullaa parhaiten, kun kukin pelaaja keskittyy omaan peliinsä ja samanaikaisesti peliryhmä pysyy kartalla siitä, miten se etenee suhteessa muihin kentällä oleviin ryhmiin", Pasi toteaa. "Ihanteellistahan olisi, että pelaaja olisi valmis lyömään aikalailla heti oman vuoron koittaessa, eli että hän olisi suunnitellut lyönnin ja valinnut mailan valmiiksi."

Kokeneilla pelaajilla pelaamisen käytännöt ovat jo niin rutinoituneita, että peli etenee sujuvasti. Uudemmat pelaajat vielä hakevat omia käytäntöjään mistä voi seurata tahattomia viivästyksiä.

"Kun vaikka lyönti menee pieleen ja pallo lentää vain parikymmentä metriä, näkee usein että pelaaja lähtee samantien pallon perään lyömään uutta ja jättää bägin aiemman lyönnin paikalle. Siinä tulee tuplakävelyt ja aikaa kuluu. Kärryt ovat muutenkin kova aikasyöppö jos ne jätetään huonoon paikkaan kulkureittien suhteen", Jari sanoo.

Valvojalla 2-4 valvontapäivää kuussa

Kullekin valvojalle tulee 2-4 valvontapäivää kuussa. Valvonta-aika vaihtelee päivän ja tilanteen mukaan, mutta on minimissään neljä tuntia kerrallaan. Viikonloppuina valvoja on paikalla tyypillisesti klo 10-16 välillä ja arkena klo 13-18 välillä. Ajoista poiketaan tarpeen mukaan.

Vuorossa on yksi valvoja kerrallaan ja tämä päättää, kummalla kentällä valvontaa tarvitaan enemmän tai jakaa valvonta-aikaa molempien kenttien kesken. Kenttä valikoituu yleensä pelaajamäärien ja/tai peliryhmien yhteistasoitusten perusteella. Kilpailujen valvonta on aina kisan tuomarin vastuulla.

Valvojille ei makseta palkkioita, mutta he saavat nauttia lounaan tai kahvit särpimineen valvontatyön yhteydessä.

SHG on julkaissut pelaamiselle ohjeet, joiden toteutumista valvojat seuraavat. Ohjeissa kerrotaan myös valvojien erilaisita tavoista puuttua kentällä havaittuhin pelaamisen ongelmiin.


Tutustu pelaamisen ohjeisiin