Look in Golfin sähköinen versio julkaistu, viestintätutkimusta käynnistellään

Look in Golf -lehden kauden 2024 printtinumero on jaettu kuluneen viikon aikana niille jäsen- ja osakastalouksille, joiden postiosoite on tiedossa. Lehden pääsee lukemaan myös sähköisestä lehtiarkistosta. Uusin lehti on 52-sivuinen ja sen pääaiheita ovat SHG:n kentille myönnetty kansainvälinen ympäristösertifikaatti, kentänhoidon kuulumiset, uudistunut Kenttäpalvelu ja seuramme nuoret ammattigolfarit. Lisäksi lehdessä esitellään tulevan kauden tapahtumia ja muita aktiviteetteja.

Kenttävalvonnan käytöntöjä kehitetään. Lehdessä kerrotaan, mihin suuntaan.

Lehteen on haastateltu kahta nuorta ammattilaisgolfariamme, Tia Teiniketoa ja Miikka Mäkistä.

Tutkimme SHG:läisten näkemyksiä ja odotuksia viestinnälle

SHG:n lehteä on julkaistu vuodesta 1987 alkaen ja julkaisemisen aikana viestinnän painopiste on siirtynyt sähköiseen kanavaan. Siksi haluamme selvittää lehden merkitystä ja hyötyä pelaajille ja odotuksia sen suhteen, halutaanko lehden julkaisemista edelleen jatkaa - ja jos halutaan, minkälaisena. Samassa yhteydessä selvitämme myös tyytyväisyyttä ja tarpeita sähköiseen viestintään.

SHG:n jäsenet ja osakkaat tulevat saamaan kyselyn lähiviikkoina. Toivomme kyselyyn mahdollisimman paljon vastaajia!

Uusin lehti ja lehden vanhemmat numerot löytyvät arkistosta

Vuonna 2014 ja sen jälkeen ilmestyneet Look In Golfin numerot löytyvät PDF-muodossa sähköisestä arkistosta.

Tästä pääset lukemaan lehden uusimman numeron.

Look in Golf 2024

Tästä pääset koko lehtiarkistoon.

Look in Golf arkisto


Uusimmassa lehdessä on laaja kokonaisuus SHG:n kentistä ja niiden kehittämisestä. Superuutinen on se, että Luukin ja Lakiston kentät ovat saaneet kansainvälisen ympäristösertifikaatin.

Tapahtumatieto on Look in Golfin perussisäältöä. Lehdestä saa hyvän kokonaiskuvan tulevasta kaudesta.