Tulevaisuuskysely kertoo pelaajien odotuksista, seuraavaksi SHG:n strategia viimeistellään

SHG:n puheenjohtajat, Jouko Laitinen ja Pia Vilmi, ovat vetäneet viime vuonna alkanutta tulevaisuustyötä seuran johtokunnan ja yhtiön hallituksen kanssa. Myös vakinainen henkilöstö on ollut työskentelyssä mukana toimitusjohtaja Jarkko Raskin luotsaamana. Työn lopputuloksena syntyy SHG:n strategia eli näkemys siitä, miten SHG golfyhteisönä menestyy tulevaisuudessa.

Jouko kertoo, että edellisessä strategiassa tavoitteena on ollut SHG:n aseman vahvistaminen vakaana toimijana pääkaupunkiseudun muuttuvassa golftarjonnassa. Luontevana jatkona tähän on nähty kehityssuunta, jossa omien pelaajien kenttä koetaan hyväksi ja ennustettavaksi vaihtoehdoksi harrastaa pitkäjänteisesti golfia yhdessä perheiden ja ystävien kanssa.


- Olemme viime syksystä lähtien tehneet hallituksen ja johtokunnan kanssa strategiatyötä, jossa olemme pyrkineet hahmottamaan, miltä golfin tulevaisuus näyttää ja minkälainen SHG:n siinä tulevaisuudessa pitäisi olla. Tämä työ on meille tietyllä tavalla selkeätä, meillähän on takana SHG:n pitkän ajan missio lähes 60 vuoden ajalta siitä mitä ja ketä varten olemme olemassa.

Strategia ohjaa tulevaisuuden rakentamista

SHG:n edellisessä strategiassa yhdeksi tavoitteeksi asetettiin liikevaihdon hallittu kasvattaminen nostamatta vastiketta ja tässä on onnistuttu hyvin. Se on jo pari vuotta antanut mahdollisuuden panostaa entistä enemmän laadullisiin asioihin niin kenttien kuin palvelunkin osalta. Uudessa strategiassa tulee painottumaan laadukas pelaajakokemus. Työtä on tehtävä kaikessa toiminnassa eri osa-alueiden laadun nostamiseksi.

- Strategisena pitkän tähtäimen tavoitteena on ollut myös osakasmäärän selvä kasvattaminen. Tämä lisäisi SHG:n pitkäaikaiseksi golfyhteisökseen valinneiden pelaajien määrää ja tulojen ennustettavuutta, ja vastikkeesta riippuen tarve ulkopuolisiin tuloihin voisi selvästi vähentyä, Laitinen toteaa.

Osakeanti jo ensimmäinen strateginen toimenpide

Hallitus sai viime yhtiökokoukselta valtuutuksen sadan osakkeen antiin. Jos osakkeiden myynti onnistuu täysimääräisesti, niin sen jälkeen SHG:n osakemäärä on 1200, mikä ei ole kahden kentän yhtiölle kovinkaan paljon. Kahden kentän kapasiteetti kestää hyvin suuremmankin määrän omia pelaajia, jolloin vastaavasti muiden pelaajien pelimahdollisuuksia voidaan rajoittaa. Jos tähän halutaan mennä, niin sen on oltava osakkaiden tahtotila.

Strategian viimeistelyssä käydään läpi tulevaisuuskyselyn tuloksia

Pia Vilmi kertoo, että SHG:n pelaajille tammikuun lopulla tehty Tulevaisuuskysely vahvistaa monia strategiatyössä esiin nousseita näkemyksiä. Tulevaisuuskyselyyn vastasi kaikkiaan 664 henkilöä, joka on reilusti yli kolmasosa kaikista aktiivisesti pelaavista SHG:läisistä.

- Kyselyn vastaajamäärä ilahdutti suuresti. Näin ison vastaajaporukan myötä voi olla varsin luottavainen sen osalta, että pelaajien ääni tulee kuuluviin, Pia sanoo.

Kyselyn analyysia pohditaan vielä johtokunnan ja hallituksen kesken, mutta muutaman selkeän tuloksen sieltä voi nostaa esille.

- SHG:n pelaajat pitävät erittäin tärkeänä sitä, että golfyhteisö toimii taloudellisesti kannattavalla pohjalla. Tämä asia nousi ylivoimaiseksi ykköseksi, kun vastaajat arvioivat, mitkä asiat ovat tulevaisuuden kannalta tärkeimpiä. Seuraavaksi tärkeimmät asiat olivat pelaajien arvostaminen ja palvelujen suuntaaminen tasapuolisesti kaiken ikäisille ja tasoisille pelaajille.
Pia Vilmi uskoo, että kyseiset asiat tulevat näkymään uudessa strategiassa.
​​​​​​​
- Strategia viimeistellään valmiiksi kevääseen mennessä. Tuomme siitä jo muutamia nostoja huhtikuussa ilmestyvään Look-InGolf –lehteen ja esittelemme myös Tulevaisuuskyselyn tuloksia. Strategia varsinainen esittely on toukokuun alussa järjestettävissä kevätkokouksissa.