Yhtiökokoukselta selkeä kannatus SHG:n vahvistamiselle osakaskenttänä

Suur-Helsingin Golfin syysvuosikokouksissa 29.11.2022 tehtiin merkittäviä päätöksiä SHG:n suunnasta entistä enemmän kohti omien pelaajien golfyhteisöä. Päätökset saivat kokousväen vankan ja aktiivisen tuen. Paikalla hotelli Korpilammen auditoriossa oli yli 80 kokousosallistujaa, jotka osallistuivat sekä seuran kokoukseen että golfyhtiön kokoukseen.

Korpilammen iso auditorio saatiin täyteen SHG:läisiä. Kokousten puheenjohtajisto kiittää kokoukseen osallistuneita aktiivisesta keskustelusta. Kuvasta creditit Ralf Ahlskogille.

Illan tärkein päätös oli yhtiöjärjestyksessä määritettävän SHG:n enimmäisosakemäärän nostaminen 1400 osakkeeseen. Aiempi enimmäismäärä oli 1200.

Esityksen kokoukselle tuonut SHG Oy:n hallitus perusteli ehdotusta SHG:n uudella strategialla. Siinä SHG määritellään avoimeksi golfyhteisöksi, jonka perustana on omien pelaajien vahva osakeomistus. SHG:n halutaan olevan entistä enemmän lajiin innolla suhtautuvien pelaajien taloudellisesti vahva ja toiminnallisesti kiinnostava yhteisö.

Osakemäärän nostamisesta äänestettiin. Vastaehdotuksena oli osakemäärän säilyttäminen ennallaan. Hallituksen ehdotus sai yli 90%:n kannatuksen eli valtaosa kokouksessa olleista osakkaista oli samaa mieltä.

Ääntenlaskijoina toimivat Ismo Stenberg ja Raimo Väinölä. Taustalla Jarmo Leiniö.

Osakepelaajien määrän kasvamisen vaikutukset ovat korkealla hallituksen agendalla

SHG Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jouko Laitinen toteaa, että osakemäärän nostamiseen liittyi huolta osakaspelaajan etujen toteutumisesta.

- On ihan tarpeellista seurata minkälaisia vaikutuksia osakasmäärän kasvamisella olisi esimerkiksi nykyisiin ajanvarausetuihin ja myös reagoida toimenpiteillä nopeastikin. Mitä enemmän osakkeita on, sitä useampia osakkaita on myös aikoja varaamassa. Tiedostamme tämän hyvin ja käytäntöjä muutetaan tarvittaessa. On seurattava myös sitä, kuinka suuri osa osakkaista pelaa itse aktiivisesti ja miten iso osakkeista on vuokrakäytössä, Laitinen sanoo.

Kun osakkeiden enimmäismäärä on nyt korotettu yhtiöjärjestykseen, voi hallitus vuosikokousten antamilla oikeuksilla laskea uusia osakkeita liikkeelle. Korpilammen kokouksessa hallitukselle annettiin lupa 100 uuden osakkeen liikkeellelaskuun. Uusia pelaavia osakkaita tulee aikaisintaan kaudelle 2024, koska kaikki pelioikeudet tulevalle kaudelle 2023 on jo myyty.

Vastikkeeseen maltillinen korotus

SHG:n kokonaisyhtiövastike korotettiin kokouksen päätöksellä 795 euroon nykyisestä 769 eurosta.

Toimitusjohtaja Jarkko Raski toteaa, että SHG:n korotus pohjautuu pääasiassa inflaation tuomaan kustannuspaineeseen ja toteaa sen olevan erittäin maltillinen. Raski on seurannut muiden yhtiöiden korotuksia ja SHG:n nosto on reilusti alle tyypillisen.

- Monien yhtiöiden vastikekorotukset ovat olleet varsin kovia enkä tiedä yhtään yhtiötä, jossa korotusta ei olisi tehty. Osakkaamme voivat olla erittäin tyytyväisiä SHG:ssä tehdyn muutoksen tasoon.

Yhtiön kokouksessa vahvistettiin pelaajien äänen vaikutusta yhtiön päätöksiin. Yhtiöjärjestyksellä säädetään jatkossa, että yksittäisellä osakkeenomistajalla voi olla yhtiökokouksessa käytössään maksimissaan viisi ääntä tai viisi valtakirjaa – siitä riippumatta, kuinka monta osaketta osakas omistaa.

Kenttäyhtiön hallitukseen uusia jäseniä, seuralle uusi kapteeni

Timo Keltasta kiitettiin vuonna 2015 alkaneesta kapteenin työstä. Seuran kiitokset ojensi johtokunnan varapuheenjohtaja Markko Salminen.

Kokouksessa valittiin kolme jäsentä SHG Oy:n hallitukseen erovuoroisten tilalle. Kolmesta erovuoroisesta Jouko Laitinen valittiin jatkamaan ja uusina jäseninä hallitukseen valittiin Topi Luostarinen ja Pasi Niinikoski. He molemmat olivat esittäneet kiinnostuksensa hallitustyöskentelyä kohtaan, ja tuovat uutta osaamista ja näkemystä hallitustyöhön.

Topilla on aiempaa kokemusta hallitustyöskentelystä ja myös urheiluseuratoiminnasta. Pasi tunnetaan Facebookissa aktiivisesti toimivan Golfaamaan -ryhmän perustajana ja ylläpitäjänä. Hallituksesta pois jääviä Mikko Blomroosia ja Miika Huuhtasta kiitettiin heidän hallitusvuosistaan.

Yhtiön hallitus piti järjestäytymiskokouksen heti vuosikokouksen jälkeen. Jouko Laitinen valittiin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana ja Jarmo Leiniö varapuheenjohtajana.

SHG ry:n eli seuran kokouksessa kiitettiin Timo Keltasta pitkästä ja näkyvästä työstä kapteenina ja valittiin yksimielisesti uusi kapteeni, Sami Kangas. Sami on toiminut 2000-luvun alkupuolella niin SHG Oy:n hallituksessa kuin seuran johtokunnassakin. Sami odottaa kiinnostuneena ja innostuneena tulevaa kapteenipestiä. ”Ilon kautta mennään”, Sami lupaa.

Erovuorossa ollut johtokunnan jäsen, junioritoimikunnan vetäjä Jorma Lammila valittiin jatkamaan johtokunnassa.

Seuran jäsenmaksu pidettiin ennallaan.