SHG mukana Golfmessujen tulevaisuuspaneelissa - lue mistä keskusteltiin

Golfliitto järjesti vuoden 2022 Golfmessujen avauspäivänä perjantaina 4.3. Tulevaisuuspaneelin, jossa keskustelivat GoGolfin liiketoimintajohtaja Juha Ruponen, SHG:n toimitusjohtaja Jarkko Raski, Golfliiton kenttäasiantuntija Jari Koivusalo ja golfkenttäarkkitehti Lassi Pekka Tilander.

Paneelissa pohdittiin, minkälaisia vaatimuksia ja mahdollisuuksia golfille tulee, kun kiinnostus lajiin kasvaa ja harrastajamäärät lisääntyvät.

Ensimmäiseksi teemaksi keskustelijoille annettiin pohdittavaksi keinot golfin kiinnostavuuden lisäämiseen. Vastauksissa nousivat esille golfpelin näkeminen monimuotoisemmin kuin nyt ja sen myötä esimerkiksi uudenlaisten, lyhyempien kenttien rakentaminen. GoGolfin Ruponen totesi, että heidän selvitystensä perusteella on paljon pelaajia, jotka toivovat 6, 9 tai 12 reiän pelimahdollisuuksia. Hänen mielestään tämä voisi mahdollistaa nykyperinteestä poikkeavien kenttien rakentamisen. Golfliiton Jari Koivusalo komppasi tätä ja totesi, että pienempiä kenttiä mahtuisi Suomeen paljon. SHG:n Jarkko Raski sanoi, että on todella hankala yhtälö löytää uutta 40 hehtaarin maa-aluetta täyden kentän rakentamiseen sieltä missä pelaajamassat ovat ja totesi, että pienempiä ratkaisuja olisi helpompi toteuttaa pk-seudulla. Lassi-Pekka Tilander toivoi, että golfia saataisiin lähemmäs ihmisiä, esimerkiksi pieniä harjoituskenttiä rakentamalla. Raski totesi, että kaiken kaikkiaan on tarpeen tarjota matalan kynnyksen mahdollisuus päästä kokeilemaan golfia helposti ja turvallisesti.

Paneeliin osallistuivat vasemmalta oikealle kenttäasiantuntija Jari Koivusalo Golfliitosta, liiketoimintajohtaja Juha Ruponen GoGolfista, toimitusjohtaja Jarkko Raski SHG:stä ja golfkenttäarkkitrehti Lassi Pekka Tilander.

SHG:n toimitusjohtaja Jarkko Raski.

Seuraavaksi teemaksi nostettiin kunnallisten toimijoiden rooli golfissa. Koivusalo totesi, että kunnalliset kentät puuttuvat Suomesta, koska suomalaisen kenttärakennusbuumin aikana 90-luvulla rahoitus löytyi osakkailta eikä yhteiskunnan tukea tarvittu. Ruposen mielestä osin tästä syystä golf kärsii edelleen elitistisestä leimasta. Hän toivoi, että keskustelua ja yhteistyötä kuntien kanssa lisättäisiin. Raski totesi, että koska SHG:n Luukin kenttä sijaitsee Helsingin vuokramaalla, on kaupungin suuntaan ollut pitkäaikainen ja jatkuva yhteys. Yksi maan vuokrausehdoista on koko ajan ollut se, että Luukkiin pääsee pelaamaan kuka tahansa, ilman greencardia. Jarkko totesi, että tämä on ollut mahdollista koko Luukin historian ajan, nyt jo 50 vuotta.

Kolmantena teemana paneelille tuotiin suurempien pelaajamäärien tuoma paine kenttien kapasiteettiin. Raski kertoi, että SHG:ssä on haettu tähän ratkaisua rajaamalla myytävien kausipelioikeuksien määrää, jotta balanssi pelaajien ja kapasiteetin välillä olisi optimaalinen. Arviointi on kuitenkin vaikeaa, koska kierrosmäärien jakautumista ja kohdistumista on hankala ennustaa. GoGolfin Ruponen totesi, että kenttien käyttöaste osoittaa, etteivät kentät oikeasti ole täynnä, mutta ne kaikkein halutuimmat peliajat eivät riitä kaikille. Keskustelussa nousi esille myös kenttien kestokyky ja Tilander totesi, että nykypäivän standardien mukaan rakennetut kentät kestävät suurten pelaajamäärien kuormitusta paremmin kuin 90-luvulla rakennetut kentät.

GoGolfin liiketoimintajohtaja Juha Ruponen

Golfliiton kenttäasiantuntija Jari Koivusalo.

Neljänneksi teemaksi paneelille annettiin kentän kunnioittaminen. Kommenteissaan keskustelijat nostivat esille sen, että uusien pelaajien syyttäminen ei ole aiheellista. Jarkko Raski totesi, että mitä enemmän pelaajia on, sitä suuremmaksi kaikkien pelaajien vastuu kentästä kasvaa, koska millään kentällä ei ole sellaista hoitokapasiteettia, joka korjaisi kaikki pelaajien jäljet. Vastuu kuuluu Raskin mukaan yhtäläisesti uusille ja vanhoille pelaajille eikä syyttävää sormeakaan voi kohdistaa johonkin tiettyyn pelaajaryhmään. GoGolfin Ruponen oli samaa mieltä, aloittelijoita ei ole syytä moittia sen enempää kuin pidempään pelanneita, kaikilla on tarve lisätä kunnioitusta kenttää kohtaan. Tilander totesi, että uudet mailat, joilla aloittelijatkin saavat pitkiä lyöntejä, ovat turvallisuusriski ahtailla kentillä. Tähän pitää hänen mielestään kiinnittää huomiota. Koivusalo nosti esille sen, että Luukin maanantai on hyvä esimerkki siitä, kuinka kokemattomat pelaajat ovat voineet turvallisesti testata lajia.

Viimeisenä kysymyksenä paneeli sai pohtia, miltä Suomigolf näyttää vuonna 2025. Lassi-Pekka Tilander uskoo, että hyvältä näyttää, vaikkakaan hän ei näe, että Suomeen on valmistunut uusia kenttiä, koska niiden pitäisi jo olla suunnittelijoiden työpöydillä. Sen sijaan hän uskoo, että pelaajamäärät ovat jakautuneet kentille fiksummin. Jarkko Raski näkee, että kentät ovat profiloituneet nykyistä vahvemmin ja että pääkaupunkiseudulta löytyy erilaisia liiketoimintamalleja ja erilaisia palvelu- ja peliratkaisuja harrastajien valittavaksi. GoGolfin Juha Ruponen toteaa, että Raski vei sanat hänen suustaan ja lisää, että kenttien välinen yhteistyö tulee lisääntymään ja tulee lisää golfoperaattoreita, mahdollisesti myös Suomen ulkopuolelta. Golfliiton Jari Koivusalo uskoo, että vuonna 2025 on toteutunut tai käynnissä useita kenttien laajennusprojekteja ja jokunen uudenkin kentän rakennustyömaa.


Kaikki kuvat ovat ruutukaappauksia paneelin videoinnista.

Golfkenttäarkkitehti Lassi Pekka Tilander