SHG:n vuosikokoukset järjestetään tiistaina 29.11. hotelli Korpilammella

SHG ry:n syyskokous pidetään tiistaina 29.11. klo 18:00 ja sen perään, pienen tauon jälkeen, pidetään SHG oy:n yhtiökokous klo 19 alkaen. Kokouspaikkana on hotelli Korpilampi Lahnuksessa.

Syyskokouksissa käsitellään ja hyväksytään toimintasuunnitelmat ja budjetit vuodelle 2023 ja niiden perustana olevat maksut; niin vastikkeet kuin jäsenmaksukin. Kokouksissa valitaan henkilöt erovuoroisten tilalle, osakeyhtiön hallitukseen sekä seuran johtokuntaan. Oy:n kokoukselle tullaan esittämään muutoksia yhtiöjärjestykseen, joista tarkemmin kokouskutsussa.

Kapteeni Timo Keltanen jättää tehtävänsä

Seuran kokouksessa tullaan valitsemaan SHG:lle uusi kapteeni. Vuodesta 2016 lähtien kapteenin tehtävää hoitanut Timo Keltanen on ilmoittanut jättävänsä tehtävät. Hänen seuraajakseen on kokouksessa ehdolla Sami Kangas.

Kokouskutsut ja kokousten tarkemmat agendat toimitetaan jäsenille ja osakkaille myöhemmin, sääntöjen mukaan viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Pane ilta kalenteriin jo nyt!

Ilmoittautumiset kokouksiin kerätään kokouskutsun julkaisun yhteydessä.