Yhtiöjärjestykseen ehdotetaan muutosta: lisää joustavuutta osakepelaamiseen

SHG Oy:n hallitus tuo 29.11. pidettävään syyskokoukseen yhtiöjärjestyksen muutosehdotuksia. Ehdotuksia on valmisteltu jo pidemmän aikaa ja niiden tavoitteena on lisätä osakepelaamisen joustavuutta.

Syyskokoukselle ehdotetaan, että osakas voisi jatkossa vuosittain päättää, pelaako hän rajattomalla henkilökohtaisella pelioikeudella vai vaihtaako pelioikeutensa 30 täyden pelikierroksen sarjalippuun, jonka voi jakaa toisen henkilön kanssa.

Uuden käytännön myötä osakas voisi ennen kauden alkua ilmoittaa ottavansa kyseiselle kesälle sarjalipun rajattoman pelioikeuden sijaan.

Osakas voi nimetä sarjalipulle itsensä lisäksi myös toisen käyttäjän. Jos toinen käyttäjä nimetään, osakas ja toinen käyttäjä voivat molemmat tahollaan pelata niin kauan kunnes 30 kierrosta (tai 60 puolikasta) tulee täyteen. Kierrosmäärien ei tarvitse jakautua osakkaan ja toisen käyttäjän kesken tasan.

Osakas voi myös päättää nimetä sarjalipun vain itselleen. Jos hän tekee näin, hän voi käyttää sarjalippua toisen henkilön pelikierrosten maksamiseen silloin kun tämä henkilö pelaa osakkaan kanssa samassa lähdössä.

SHG Oy:n hallitukselle jätetään mahdollisuus antaa tarkentavia määräyksiä sarjalippujen nimeämisestä ja käytöstä. Hallitus on jo alustavasti keskustellut siitä, että sarjalipun jakaminen rajattaisiin perhepiiriin. Tämä tarkoittaisi, että osakas voisi nimetä sarjalipun toiseksi käyttäjäksi esimerkiksi puolisonsa, lapsensa, lapsenlapsensa, vanhempansa tai sisaruksensa.

SHG:n toimitusjohtaja Jarkko Raski uskoo, että uudelle vaihtoehdolle on kysyntää.

”Tällä muutoksella halutaan tarjota hyötyä niille, jotka pelaavat vähemmän. Kenelle tahansa voi tulla vastaan kesiä, jolloin ei ehdi tai voi pelata kovin paljon. Sarjalipun avulla saa silloin vastikkeelle paremman vastineen.”

Omien osakkeiden vastaanotto pysyväksi työkaluksi

Syyskokoukselle ehdotetaan myös, että SHG Oy voisi jatkossa ottaa omia osakkeitaan vastaan vuosittain. Ehdotuksen kaltainen käytäntö on toteutunut jo kahdesti, kun yhtiökokous on myöntänyt hallitukselle oikeudet. Osakkeiden luovutusmahdollisuutta on pidettu hyvänä etuna osakkaalle ja sen uskotaan vaikuttavan positiivisesti osakkuuden kiinnostavuuteen. Yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen osakkeiden vastaanottaminen saadaan hallitukselle pysyväksi työkaluksi.

Yhtiöjärjestysmuutoksen myötä hallitus saa valtuuden, mutta vain yhtiöjärjestyksen määräämissä raameissa. Osakkeita voidaan ottaa vuosittain vastaan maksimissaan 30 kappaletta ja vastaanotot on kohdennettava erityisesti kuolinpesiin ja pelikykynsä menettäneisiin. Yhtiön hallussa voi olla enintään 200 osaketta kerrallaan.

SHG Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jarmo Leiniö kuvailee yhtiöjärjestysmuutosta mahdollistajaksi.

”SHG Oy:llä on tällä hetkellä hallussaan 41 osaketta, mikä tarkoittaa, että vastiketuottoja saadaan kyseisen osakemäärän verran vähemmän kuin aiemmin. Tavoitteena on pystyä ottamaan osakkeita vastaan säännöllisesti, mutta luonnollisestikin asiaa harkitaan vuosittain aina senhetkisten taloudellisten realiteettien puitteissa. Hallituksen tavoitteena on saada vastaanotetut osakkeet uudelleen kiertoon  joko myymällä ne tai muuntamalla niitä uusiksi pelituotteiksi.”

Edellä esiteltyjen muutosten lisäksi syyskokoukselle esitetään C-osakkeita koskevien sisältöjen poistamista yhtiöjärjestyksestä, koska viimeisetkin C-osakkeet on muunnettu A-osakkeiksi.

SHG on taloudellisesti Suomen vahvimpia golfyhtiöitä

Yhtiöjärjestysmuutoksilla halutaan ylläpitää ja vahvistaa SHG Oy:n asemaa golftoimijana. SHG on ollut jo pitkään erinomaisessa taloudellisessa kunnossa, mistä kertoo mm. se, että SHG Oy pärjäsi Kauppalehden tämän syksyisessä Suomalaiset menestyjät –raportissa todella hyvin. SHG on raportin mukaan yhdessä Oulun kanssa parhaalla taloudellisella pohjalla toimiva golfyhtiö Suomessa.  SHG:n sijoitus on erinomainen myös koko urheilu- ja vapaa-ajan toimialan huomioiden.

”Meillä on ollut yhtiön talous erinomaisessa kunnossa jo vuosia ja tilanne näyttää hyvältä tästä eteenpäinkin. Vakavaraisuutemme on hyvä ja velkaa on vain reilut sata euroa per osake. Olemme pystyneet ylläpitämään ja kehittämään kahta golfkenttää ympäristöineen ilman lisälainoja”, hallituksen puheenjohtaja Jarmo Leiniö toteaa.

Toimitusjohtaja Jarkko Raski kertoo, että viime vuosina on uudistettu Luukista viisi viheriötä, rakennettu Lakistoon lähipelialue, remontoitu molempien kenttien klubitaloja, asennettu Lakistoon aurinkopaneelit, asfaltoitu Lakiston kulkuväyliä, korjattu tiibokseja ja uudistettu kenttien hoitokalustoa. Eikä kertaakaan ole käyty erikseen osakkaan lompakolla, saati sitten pankinjohtajan puheilla.

”Kyllä tämä meidän tilanne on todella hieno. Kun juttelen muiden golfyhtiöitä johtavien kollegojen kanssa, voin olla todella ylpeä siitä systemaattisesta ja harkitusta mallista, joka SHG:ssä on ollut käytäntönä. Täällä ei ole annettu kertyä korjausvelkaa vaan kentistä ja kiinteistöistä on pidetty erinomaista huolta. Se antaa meille hyvät lähtökohdat toiminnan kehittämiseen jatkossakin”, Raski toteaa.