Tasoitusjärjestelmä tekee golfista kaikkien lajin

Tasoitusjärjestelmä on yksi golfin hienouksista. Jos oikein yksinkertaistaa, tasoitusjärjestelmä auttaa golffaria kahdessa asiassa.

Ensinnäkin se kertoo, miten golffari kehittyy ja miten hän sijoittuu taitojensa puolesta muiden golffareiden joukkoon. Toiseksi tasoitus antaa golffarille mahdollisuuden pelata erilaisissa peliryhmissä ja nauttia kilpailemisesta eritasoisten pelaajien kanssa.

Tasoitus on luku 0-54 välillä. Se voi olla myös negatiivinen, mutta niille lukemille pääsee vain muutama harva suomalainen golffari – ja he lienevät kaikki ammattilaisia.

Tasoitusta lasketaan tasoituskierroksilla
Tasoitusluku määräytyy golffarin pelitulosten perusteella. Jokaisella vasta-alkajalla tasoitus on 54 ja siitä se sitten laskee pikkuhiljaa alaspäin. Mitä pienempi tasoitus on, sitä parempia kierrostuloksia golffari on pelannut.

Tasoitustaan saa laskettua, kun pelaa tasoituskierroksia. Tasoituskieros on ihan normaali puolikas tai täysi golfkierros, jonka alussa golffari on ilmoittanut pelaavansa tasoituskierrosta ja jossa on mukana toinen golffari kirjaamassa pelaajan lyöntimääriä. Tasoituskierroksesta ilmoitetaan caddiemasterille tai se merkitään NexGolf-järjestelmään peliaikaa varattaessa.

Tasoitus lasketaan bogeypisteiden avulla
Tasoituskierroksella pelaaja pelaa normaalia peliään ja kirjaa jokaisella väylällä lyödyn määrän tuloskorttiin. Kierroksen jälkeen lyönnit lasketaan ja jokaiselle väylälle saadaan lyöntien perusteella 0-6 bogeypistettä. Jos kierroksen bogeypisteiden yhteismäärä on yli 36, pelaajan tasoitus laskee.

Pelaajan sen hetkinen tasoitus määrittelee, miten paljon pisteitä mikäkin lyöntimäärä milläkin väylällä antaa. Jos pelaajan tasoitus on 54, hän voi lyödä jokaisella väylällä 3 lyöntiä enemmän kuin on väylän ihannetulos ja silloin hän on pelannut tasoituksensa mukaan. Aloitteleva golffari saa siis lyödä par3:lla kuusi kertaa ja saa siitä 2 bogeypistettä. Heti kun aloitteleva golffari selviää par3:sta vähemmillä lyönneillä, hänelle alkaa ropista lisäpisteitä. Jos hän selvittääkin väylän neljällä lyönnillä, tulee siitä 4 bogeypistettä. Tällä periaatteella lasketaan kaikki kierroksella kertyneet pisteet yhteen ja jos yhteispistemäärä on yli 36, golffarin tasoitus laskee.

Mitä pienempi tasoitus, sitä vaikeampi sitä on tiputtaa
Tuo sama 36 pisteen raja koskee kaiken tasoisia golffareita, mutta pisteitä on sitä vaikeampi saada, mitä pienempi tasoitus on.

Niin kauan kun tasoitus on yli 36, tasoitus laskee aina yhdellä numerolla jokaista yli 36:n menevää pistettä kohti. Jos tasoitus on 46 ja tasoituskierroksella saa 39 bogeypistettä, tasoitus laskee kolmella 43:een.

Kun tasoitus on 36 tai sen alle, tasoituksen laskutahti hidastuu. Pistevoitto ei enää tuo samansuuruista tasoituksen laskua, vaan tässä vaiheessa aletaan pelata desimaaleilla. Mitä alemmaksi tasoitus laskee, sitä pienemmin askelin tasoitus hyvienkin kierrosten jälkeen laskee.

Alla olevasta taulukosta näkyy, minkälaisin askelin tasoitus laskee. Taulukossa oleva BufferZone on se pistealue, jonka sisälle jäävä tasoituskierroksen tulos ei aiheuta tasoitukseen mitään muutosta. Jos kierroksen pisteet jäävät tämän BufferZonen alle, pelaajan tasoitus nousee. Suunta ei siis ole pelkästään alaspäin!

Tasoitusmuutosten rajat
Ryhmä Tasoitus Lasku BufferZone Nousu
1 plus – 4.4 0.1 35 – 36 0.1
2 4.5 – 11.4 0.2 34 – 36 0.1
3 11.5 – 18.4 0.3 33 – 36 0.1
4 18.5 – 26.4 0.4 32 -36 0.1
5 26.5 – 36.9 0.5 31 – 36 0.1
6 37 – 54 1 – 36 Ei nousua

Tasoitusryhmissä 2-6 voi tasoitustaan laskea myös 9 reiän kierroksella. Tällöin pitää jo ennen kierrosta ilmoittaa, että lähtee puolikkaalle tasoituskierrokselle. Kun pelaa tällaisen puolikkaan tasoituskierroksen, toiselta (pelaamattomalta) yhdeksiköltä lasketaan lopputulokseen 2 pistettä per väylä. Tasoitusryhmissä 1-3 hyväksytään vain 18 reiän tulos.

Kilpailuissa käytetään tasoitusvyöhykesäätöä: CBA Computed Buffer Adjustment
Normaalista poikkeavat peliolosuhteet huomioidaan kilpailuissa ns. tasoitusvyöhykesäännön avulla. Tarkoitus on, että normaalista poikkeavat pelilosuhteet huomioidaan tasoitusmuutoksia laskettaessa.

Tämä CBA säätöjärjestelmäksi kutsuttava tulee automaattisesti käyttöön, jos kilpailuun osallistuneiden pelaajien tulostaso poikkeaa siitä, minkälaisia tuloksia heidän pitäisi tasoitustensa puolesta ”normaaliolosuhteissa” pelata. Useimmiten tällöin on ollut sään puolesta erittäin hankalat peliolosuhteet tai kenttä on trimmattu niin vaikeaksi että tulostaso on jäänyt normaalitasoa alemmas. Säätö toimii myös toisin päin, eli vaikkapa silloin kun loistavasti rulliva kenttä helpottaa peliä ja tulostaso on normaalia parempi.

Säätö liikuttaa bufferirajoja tulostason perusteella
Kun säätö otetaan käyttöön, bufferirajat (buffer zone) muuttuvat. Bufferiraja tai -puskuri on se bogeypisteiden määrä, jonka sisälle jäävä pelitulos ei vaikuta pelaajan tasoitukseen. Jos pelaaja saa bogeypisteitä purskurinsa ylärajaa enemmän, hänen tasoituksensa laskee ja jos pisteitä on puskuria vähemmän, tasoitus nousee.

Normaalitilanteessa jokaisen pelaajan puskurin yläraja on 36 pistettä, mutta alaraja vaihtelee pelaajan tasoituksen mukaan. Mitä pienempi pelaajan tasoitus on, sitä pienempi on puskurikin.

Esimerkki CBA:n käytöstä tulosten laskennassa
Kuvitellaan nyt, että olemme olleet kilpailussa, jossa oli todella haastavat olosuhteet. Caddiemasterit ovat naputelleet pelaajien tuloksia NexGolf-järjestelmään ja kun kaikki kortit on syötetty, järjestelmä ryhtyy tarkistamaan kisan tulostasoa suhteessa pelaajien tasoituksiin. Lopputuloksena tulee tieto, että kisan CBA on -2 (miinus kaksi).

Se tarkoittaa, että jokaisen pelaajan oma bufferiraja (buffer zone) tippuu kahdella pykälällä alaspäin. Jos pelaajan bufferiraja olisi normaalitilanteessa 36–34, se on tässä kyseisessä kilpailussa CBA-säädön jälkeen 34–32. Pelaajan tasoitus siis nousee vasta, jos hän on pelannut alle 32 bogeypistettä. Toisaalta, jos kierros on mennyt hyvin, pelaajan tasoitus laskee jo 35 bogeypisteen tuloksella.

Bufferirajoja liikutetaan reilummin alas- kuin ylöspäin
Säädön lopputuloksena buffer zonen paikka voi siirtyä yhdellä ylöspäin, pysyä ennallaan tai laskea yhdellä, kahdella, kolmella tai neljällä pykälällä alaspäin. CBA-laskennan tulos voi siis olla +1, 0, -1, -2 tai RO -2, (Reduction Only = vain vähennys). Viimeinen laskentatulos tulee tilanteissa, joissa olosuhteet ovat olleet niin huonot, että tulokset ovat vaikuttaneet tasoituksiin vain laskevasti.

CBA siis suojaa pelaajan tasoitusta enemmän huonoilta kuin hyviltä olosuhteilta – ja se sen tärkein tarkoitus onkin. Vaikka kisakierroksella tulisi huippumäärä loistavia tuloksia, bufferiraja nousee korkeintaan yhdellä pykälällä ylöspäin. Kun CBA on +1, pitää pelata vähintään 38 pistettä tiputtaakseen tasoitustaan.