SHG:n vuosikokouksiin tulossa mielenkiintoisia aiheita käsittelyyn

Vuoden 2021 syyskokouksissa käsitellään sääntömääräiset asiat. Niiden lisäksi osakeyhtiön kokoukseen tuodaan ehdotus suunnatusta osakeannista ja seuran kokouksessa valitaan SHG ry:lle uusi puheenjohtaja.

”Olemme strategiatyöskentelyn yhteydessä analysoineet golfin tulevaisuutta ja SHG:n parhaita menestymisen polkuja ja tämän perusteella päätyneet esittämään marraskuun lopussa järjestettävälle vuosikokoukselle suunnatun osakeannin valmistelua”, kertoo SHG Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jarmo Leiniö.

Suunnattu osakeanti tarkoittaisi maksimissaan 100 uuden osakkeen tuomista markkinoille. Osakkeet tulisivat vapaasti kaikille kiinnostuneille ostettaviksi, mutta  yksittäinen merkitsijä voisi merkitä korkeintaan neljä osaketta. A-osakkeita on tällä hetkellä 1100 kappaletta ja yhtiöjärjestyksen mukaan niitä voi olla 1200.

”Olemme seuranneet markkinatilannetta ja selvitelleet uusien osakkaiden näkemyksiä ja tämä on osoittanut, että osakaspohjainen pelaaminen on nimenomaisesti SHG:n valinneiden pelaajien suosiossa”, Leiniö kertoo, ”Tänä vuonna SHG:n osakkeilla on tehty 149 kauppaa ja vuonna 2020 kauppoja tehtiin 74. Kaikki yhtiön vastaanottamat omat osakkeet on myyty edelleen. Se kertoo siitä, että olemme onnistuneet rakentamaan hyvän palvelujen ja etujen kokonaisuuden osakkaille ja siitä, että osakaspelaamisen helppous sekä pelaamisen varmuus ja jatkuvuus kiinnostavat nykypelaajia.”

Leiniö toteaa, että tästä johtuen on sekä yhtiön että pelaajien kannalta järkevää laajentaa osakaspelaamisen mahdollisuutta. SHG:n kentille on myyty kahtena viime vuonna runsaasti erilaisia pelituotteita korvaamaan yhtiön hallussa olleista osakkeista saamatta jääneitä vastikkeita. Kysyntää on ollut ja kierrosmäärät  ovat nousseet noin 70 000:en, kun aiemmin on oltu 45 0000 kierroksen tasolla. Jos osakeanti toteutuu ja käy kaupaksi, tullaan muiden pelituotteiden myyntiä vastaavasti rajoittamaan. Näin pyritään varmistamaan, etteivät kentät ylikuormitu.

”Vahva osakaspohja tuo yhtiölle taloudellista vakautta, mikä mahdollistaa kenttien ja palvelujen jatkuvan ja pitkäjänteisen kehittämisen. Kehittämisen lähtökohtana ovat meidät valinneiden osakkaiden nykyiset ja tulevat tarpeet,” Leiniö toteaa.

Jouko Laitisen pitkä puheenjohtajaura päätökseen

Jo yhdeksän vuotta SHG Ry:n puheenjohtajana ja kaikkiaan yli 17 vuotta seuran luottamushenkilönä toiminut Jouko Laitinen jättää tehtävänsä seuran puheenjohtajana. Hän on edelleen yhtiön hallituksen jäsen ja tahtoo jatkossa keskittyä entistäkin painokkaammin SHG:n hallitustyöhön ja kenttien kehittämiseen.

Jouko toteaa, että puheenjohtajavaihdokselle on juuri nyt erinomainen hetki, kun SHG rakentaa uutta strategiaansa. Uutisen alta löytyy linkki Joukon ”Puheenjohtajan kirjeeseen”, jossa hän kertoo tarkemmin ajatuksistaan.

Uudeksi puheenjohtajaksi on vuosikokouksessa ehdolla Pia Vilmi, jolla on pitkä luottamushenkilötaival SHG:ssä. Pia tuli alkujaan seuran toimintaan mukaan, koska tahtoi lähteä uudistamaan SHG:n silloista viestintää. Hän oli seuran johtokunnassa vuosina 2012 – 2016 ja toimi saman ajan Look-In-Golf lehden päätoimittajana. Sen lisäksi hän on rakentanut SHG:n somekanavia ja vienyt läpi kaikkiaan kolme SHG:n nettisivu-uudistusta.

Viime vuosina Pia on vaikuttanut ennen muuta SHG Oy:n hallituksen kautta, jossa on ollut jäsenenä vuodesta 2013  alkaen. Paraikaa hän vetää hallituksen ja johtokunnan yhteistä strategiatyötä yhdessä Jouko Laitisen kanssa.

”Olisi suuri kunnia päästä SHG ry:n puheenjohtajaksi kehittämään tästä huippuyhteisöstä entistäkin hienompaa. SHG on mielestäni yksi Suomen kiinnostavimpia ja omaleimaisimpia golfyhteisöjä ja se johtuu ennen muuta ihmisistä – meistä kaikista, jotka olemme valinneet SHG:n, rakastuneet Luukkiin ja Lakistoon ja jotka tahdomme, että niin me itse kuin kaikki ympärillämme olevat viihtyvät täällä,” Vilmi sanoo.

SHG Oy:n ja Ry:n vuosikokoukset järjestetään Hotelli Korpilammella tiistaina 30.11. klo 18 alkaen. Ensin pidetään seuran kokous ja sen jälkeen yhtiön kokous.

Lue lisää: Tietoa SHG:n strategiatyöstä

Lue lisää: Jouko Laitinen, Puheenjohtajan kirje