SHG:n syyskokoukset pidettiin Lakistossa tiistaina 3.12.

SHG ry:n syyskokous pidettiin tiistaina 3.12.2019 Lakiston klubitalolla. Paikalle oli saapunut 45 seuran jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin syyskokouksen sääntömääräiset asiat, tärkeimpinä niistä vuoden 2020 jäsenmaksun päättäminen, luottamushenkilöiden valinnat ja 2020 talousarvion vahvistaminen.

SHG ry:n puheenjohtaja Jouko Laitinen valittiin yksimielisesti uudelle puheenjohtajakaudelle. Seuran kapteeni Timo Keltanen ja ladykapteeni Sari Huuhtanen valittiin myös jatkamaan tehtävissään pelikaudella 2020.

Toiminnanjohtaja Jarkko Raski esitteli kokoukselle 2020 toimintasuunnitelman ja toimintasuunnitelman pohjalta tehdyn talousarvion. Kokous hyväksyi yksimielisesti esitetyn talousarvion vuodelle 2020.

Jäsenmaksut säilyvät ennallaan: aikuisjäsenet 115 euroa ja juniorijäsenet 35 euroa. Jäsenmaksuun sisältyy 30 euroa Golfliitolle menevää maksua, joka kattaa Golfliiton lehden, tasoituskortin ylläpidon ja vakuutukset. Tämä osuus peritään myös SHG:n ainaisjäseniltä. Jäsenmaksut tulevat maksuun tammikuun viimeinen päivä 2020.

Johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin Jorma Lammila uudelle kolmivuotiskaudelle. Kokous hyväksyi myös yksimielisesti johtokunnan ehdotuksen yhdistyksen sääntöpykälien 4, 6, 7, 10 ja 11 muuttamiseksi.

Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin yksimielisesti HT Markus Palmola ja KHT Jukka Havaste sekä varalle Tilintarkastusyhteisö Nexia Oy.

Syyskokouksen perään syysyhtiökokous

SHG Oy:n syysyhtiökokous pidettiin myös tiistaina 3.12.2019 Lakiston klubitalolla heti yhdistyksen kokouksen jälkeen. Kokouksessa oli paikalla 45 yhtiön osakasta. Kokouksessa käsiteltiin syysyhtiökokouksen asiat: vuoden 2020 talousarvion vahvistaminen, päätös 2020 yhtiövastikkeista ja hallituksen henkilövalinnat.

Toimitusjohtaja Jarkko Raski esitteli kokoukselle vuosikatsauksen, jossa käytiin läpi mennyttä pelikautta, pelikierrosmääriä ja investointeja. Tämän jälkeen yhtiökokous hyväksyi yksimielisesti toimitusjohtajan kokoukselle esittelemän hallituksen esityksen SHG Oy:n talousarvioksi vuodelle 2020.

Vuoden 2020 yhtiövastikkeet päätettiin yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti. A-sarjan osakkeiden 2019 hoitovastike on 744 euroa ja B-sarjan osakkeille 1488 euroa. Rahoitusvastike A-sarjan osakkeille on 25 euroa ja B-sarjan osakkeille 50 euroa.

Lisäksi syysyhtiökokous päätti yksimielisesti valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien, enintään 100 kappaleen, A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä yhtiökokouksen 16.4.2019 päättämän hintahaarukan 1-200 euroa mukaisesti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla. Valtuutus on voimassa toistaiseksi.

Yhtiön hallitukseen valittiin seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi Mikko Blomroos ja Tomi Laitinen sekä varajäseneksi Miika Huuhtanen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin yksimielisesti Nexia Oy Tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena HT Markus Palmola ja varalle Nexia Oy Tilintarkastusyhteisön nimeämä tilintarkastaja.