SHG:n syyskokoukset pidettiin etäkokouksina tiistaina 15.12.

SHG:n ry:n syyskokous ja SHG Oy:n syysyhtiökokous pidettiin tänä vuonna vallitsevan koronatilanteen vuoksi poikkeuksellisesti etäkokouksina. Kokouksiin ilmoittauduttiin Nexgolfin kilpailukalenterin kautta etukäteen ja ilmoittautuneet saivat ennen kokousta sähköpostitse etäkokoukseen tarvittavat toimintaohjeet.

Etäkokousten käytännön kokousjärjestelyt toimivat hyvin ja osallistujat saivat pyytämänsä puheenvuorot Teams-kokousjärjestelmän kautta.

SHG ry:n syyskokous pidettiin ensin klo 18.00 alkaen

Kokouksessa oli etäyhteydellä ’paikalla’ 40 seuran jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin syyskokouksen sääntömääräiset asiat: vuoden 2021 jäsenmaksun päättäminen, luottamushenkilöiden valinnat ja 2021 talousarvion vahvistaminen.

Lisäksi käsiteltiin yhdistyksen sääntöpykälien 10§ ja 12§ sääntömuutosasia, joka jatkossakin tarvittaessa mahdollistaa yhdistyksen kokouksen osallistumiseen tietokoneyhteyden välityksellä etäyhteydellä. Kokouksen etäyhteysmahdollisuudesta tulee mainita jo kokouskutsussa.

SHG ry:n puheenjohtaja Jouko Laitinen valittiin yksimielisesti uudelle kolmen vuoden puheenjohtajakaudelle. Myös kapteeni Timo Keltanen ja ladykapteeni Sari Huuhtanen valittiin myös yksimielisesti jatkamaan tehtävissään uudelle kolmen vuoden toimikaudelle. Seuran kapteenit ovat toimessaan myös johtokunnan jäseniä.

Johtokunnan erovuoroisena jäsenenä Markko Salminen valittiin yksimielisesti edelleen johtokuntaan uudelle kolmivuotiskaudelle. 

Toiminnanjohtaja Jarkko Raski esitteli kokoukselle 2021 toimintasuunnitelman ja toimintasuunnitelman pohjalta tehdyn talousarvion. Kokous hyväksyi yksimielisesti esitetyn talousarvion vuodelle 2021.

Jäsenmaksut ovat: aikuisjäsenet 115 euroa, opiskelijajäsenet 55 euroa ja juniorijäsenet 35 euroa. Jäsenmaksuun sisältyy 30 euroa Golfliitolle menevää maksua, joka kattaa Golfliiton lehden, tasoituskortin ylläpidon ja vakuutukset. Tämä osuus peritään myös SHG:n ainaisjäseniltä. Jäsenmaksut tulevat maksuun tammikuun viimeinen päivä 2021.

Kokous hyväksyi myös yksimielisesti johtokunnan ehdotuksen yhdistyksen sääntöpykälien 10 ja 12 muuttamiseksi.

Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin yksimielisesti HT Markus Palmola ja varalle Tilintarkastusyhteisö Nexia Oy.

Syyskokouksen perään syysyhtiökokous

SHG Oy:n syysyhtiökokous pidettiin yhdistyksen kokouksen jälkeen klo 19.00 alkaen. Kokoukseen osallistui etäyhteydellä 42 yhtiön osakasta. Kokouksessa käsiteltiin syysyhtiökokouksen asiat: vuoden 2021 talousarvion vahvistaminen, päätös 2021 yhtiövastikkeista ja hallituksen henkilövalinnat.

Toimitusjohtaja Jarkko Raski esitteli kokoukselle vuosikatsauksen, jossa käytiin läpi mennyttä erittäin vaiherikasta ja vilkasta pelikautta, pelikierrosmääriä ja investointeja. Tämän jälkeen yhtiökokous hyväksyi yksimielisesti toimitusjohtajan kokoukselle esittelemän hallituksen esityksen SHG Oy:n talousarvioksi vuodelle 2021.

Vuoden 2021 yhtiövastikkeet päätettiin yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti. A-sarjan osakkeiden hoitovastike on 744 euroa ja B-sarjan osakkeille 1488 euroa. Rahoitusvastike A-sarjan osakkeille on 25 euroa ja B-sarjan osakkeille 50 euroa.

Lisäksi syysyhtiökokous päätti yksimielisesti jatkaa yhtiön hallitukselle aiemmin myönnettyä valtuutusta myydä omia vastaanotettuja osakkeitaan toistaiseksi voimassa olevalla osakeannilla. Valtuutus koskee kaikkia yhtiön hallussa olevia osakkeita hintahaarukassa 1-200 euroa.

Yhtiön hallitukseen valittiin seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi yksimielisesti erovuoroiset hallituksen jäsenet Sari Huuhtanen ja Pasi Olenius. Hallituksesta eronneen Tomi Laitisen jäljellä olevalle kaksivuotiskaudelle valittiin yksimielisesti Jouko Laitinen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin yksimielisesti Nexia Oy Tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena HT Markus Palmola ja varalle Nexia Oy Tilintarkastusyhteisön nimeämä tilintarkastaja.