SHG:n hallitus ja johtokunta yhteisseminaarissa: viitoitusta tulevaisuudelle

Suur-Helsingin Golfin hallitus ja johtokunta järjestivät lokakuun alussa yhteisseminaarin teemalla Luukin ja Lakiston golftoiminta ja sen tulevaisuus. Tavoitteena oli tunnistaa kehityskohteita, joiden avulla pelaamisen edellytyksiä ja toiminnan monimuotoisuutta voitaisiin tehokkaimmin parantaa.

Tarkastelukohteena oli toiminta, eivät kentät. Kehityskohteita löydettiin seuratoiminnasta, markkinoinnista, kumppaniyhteistyöstä ja osakemarkkinasta.

Omien osakkeiden ostosta säännöllistä toimintaa

Yhdeksi tärkeimmistä lyhyen aikavälin kehityskohteista nostettiin nykyisten ja tulevien osakkeenomistajien luottamuksen vahvistaminen sen suhteen, että SHG on myös tulevina vuosina fiksu, turvallinen ja moderni valinta osakkaalle. Vaikka osakkeiden myyntimarkkina toimii kohtuullisesti, sitä ehdotetaan vahvistettavaksi yhtiön omilla osakeostoilla, jotka mahdollistuisivat aluksi vuosittain yhtiökokouksen päätöksellä ja myöhemmin yhtiöjärjestyksen muutoksella pysyvämmin.

Omien osakkeiden osto on ollut SHG:lle mahdollinen jo tänä vuonna. Vuoden 2016 yhtiökokous antoi hallitukselle oikeuden ostaa konkurssi- ja kuolinpesiltä SHG:n osakkeita maksimissaan 20 kappaletta vuoden 2017 aikana. Myyntitarjouksia ei ole saatu koko maksimimäärää, joten näyttäisi siltä, että kaikki myyntiin tarjotut osakkeet voidaan tänä vuonna ostaa.

Hallitus tulee ehdottamaan marraskuun lopussa järjestettävälle yhtiökokoukselle, että osakkeiden ostamista jatketaan vuonna 2018. Ostomaksimiksi ehdotetaan 30 kappaletta ja lisäksi ehdotetaan, ettei myyjiä rajattaisi konkurssi- ja kuolinpesiin, vaan kuka tahansa voisi tarjota yhtiölle osakettaan ostettavaksi. Selvityksen alla on, voitaisiinko konkurssi- ja kuolinpesiä priorisoida, mikäli myyjiä on enemmän kuin osakkeita voidaan maksimissaan ostaa.

Yhtiö voi vuokrata ostamiaan osakkeita pelioikeuksina tai myydä ne osakemarkkinoilla.

Yhden osakkeen pelioikeuden jakamista kahtia tutkitaan

Osakkaiden keskuudesta on jo aiemmin noussut esille idea siitä, että osakas voisi jakaa pelioikeutensa kahtia niin, että hän pelaisi itse vain toisella kentällä ja vuokraisi toisen kentän pelioikeuden toiselle pelaajalle.

Yhteisseminaarissa todettiin, että jakamisideaa on syytä kehittää eteenpäin. Alustavasti hahmoteltiin, että pelioikeuden jakaminen voisi tapahtua kausittain, ei siis pysyvästi, ja se olisi osakkaalle maksullinen toimenpide. Osakas voisi itse vuokrata toisen pelioikeuden tai antaa sen yhtiölle vuokrattavaksi.

Pelioikeutensa jakanut osakas saisi täyden pelioikeuden valitsemallaan kentällä ja toinen pelaaja toisella. Osakas pääsisi pelaamaan toista kenttää osakkaan greenfee-hintaan.

Jos pelioikeuden voisi jakaa kahtia, voisi myös yhtiö vuokrata omistamiaan osakkeita kahden kentän pelioikeuksina. Tällä tavalla saataisiin hinnaltaan erittäin mielenkiintoinen ja kilpailukykyinen tuote markkinoille.

Pelioikeuden jakamisesta ryhdytään käymään keskustelua osakkaiden kanssa. Asiaa tutkitaan ja valmistellaan huolella ja päätöksiä siitä tehdään aikaisintaan vuoden 2018 aikana.

Seuratoiminnan pitäisi vastata jäsenten tarpeita, jäsenmaksun taso tarkasteluun

Golf-harrastuksen “sisäänpääsymaksu” – seuran jäsenmaksu – todettiin vuosi vuodelta haastavammaksi perustella pelaajille, erityisesti uusille harrastajille. Seuran jäsenmaksulla katetaan Golfliiton jäsenmaksun lisäksi SHG:n oma seuratoiminta, jota suuri osa pelaajista ei tunne, saati sitten hyödynnä. Ehkä juuri tästä syystä joissakin seuroissa näyttää olevan trendinä jäsenmaksujen alentaminen ja toiminnan vähentäminen. SHG:n seuratoiminnan laajuutta olisikin katsottava jäsenistön osallistumishalukkuuden pohjalta ja kehitettävä jäsenten tarpeita vastaavaksi.

Pohdittavaksi nostettiin mm. seuraavia kysymyksiä:

 • missä yhteyksissä ja millä tavalla seuratoimintaa ja jäsenyyden etuja voisi esitellä nykyistä tehokkaammin ja kiinnostavammin?
 • voisiko jäsenyyteen yhdistyä erilaisia ”sisältöpaketteja”, esimerkiksi ”aktiivisen kilpailijan paketti” tai ”pelinkehittäjän paketti”, joiden kautta jäsenyyden kokonaishinta voisi sovittautua seurapalvelujen käyttämisen mukaan
 • naisten toiminta on aktiivista, pitäisikö myös miehille järjestää muutakin toimintaa kuin kilpailuja?

SHG:lla on vahvoja ja menestyviä golfareita alueellisella ja valtakunnallisella tasolla junioreista senioreihin. Heidän kasvattamisensa ja tukemisensa on seuratoiminnan urheilullinen perusta. Golf kilpaurheiluna on kuitenkin monelle golfarille kaukaista. Mitä tällä alueella pitäisi tehdä, jotta SHG:n kilpamenestys olisi myös tulevaisuudessa hyvä ja jotta SHG olisi kiinnostava seura kaikkein lahjakkaimmille ja innostuneimmille kilpagolfareille?

Luukin ja Lakiston lähikumppanit tuovat uusia mahdollisuuksia

SHG:n kenttien läheisyydessä on useita toimijoita, joiden kanssa voisi lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteisiä palvelukonsepteja. Rinnekodin johto ja Luukin kartanoalueen uusi yrittäjä ovat molemmat osoittaneet kiinnostusta yhteistyöhön. Myös Luukkia ympäröivä luonto tarjoaa mahdollisuuksia laajentaa ulkoiluelämystä. Lähialueyhteistyöllä voitaisiin parantaa osakkaiden palvelukokonaisuutta ja houkutella uusia kokeilijoita lajin pariin.

Seminaarissa tunnistettiin mm. seuraavia mahdollisuuksia kumppanuuksien ja lähialueen hyödyntämisen saralla

 • Rinnekodin käytöstä poistuvien kiinteistöjen hyödyntäminen: esimerkiksi Martintalon muuttaminen monipuoliseksi sisäharjoittelukeskukseksi yhdessä parin muun golfyhteisön kanssa
 • golfin tutustumiskeskuksen rakentaminen Luukin kartanon ulkoilualueelle; aloittelijoiden opetuksen vieminen sinne, missä on valmiiksi kävijävirtoja
 • koko perheen elämyspäivien toteuttaminen: Luukin ulkoilualueet, Luukin kenttä + Kaitalampi
 • elämysmatkailumahdollisuudet Kaukoidän matkailijoille, kohderyhmänä Finnairin StopOver-matkailijat

Greenfee-pelaajia saa vain hyvällä peli- ja palvelukokemuksella

SHG:n ja sen kenttien tunnettuus on tärkeää greenfee-pelaajien saamisen kannalta. Tällä hetkellä liikevaihdosta noin 20 % tulee vieraspelaamisesta. Greenfee-tuottojen euromäärää ja osuutta liikevaihdosta haluttaisiin kasvattaa. Jotta tämä onnistuisi, kenttiä pitää tehdä tunnetummiksi ja pelikokemuksesta pitää saada hyvä.

Seminaarissa nousi esille mm. seuraavia ajatuksia

 • panostetaan vieraspelaajien hyvään pelikokemukseen ajanvarauksesta alkaen: tervetulotoivotus, opastusta tai vinkkejä caddiemasterilta, peliryhmässä seuran jäsenet ottavat vieraan hyvin vastaan, kentällä hyvä opastus, laadukas ravintolakokemus
 • ravintolatarjonnan kehittäminen, erityisesti kahvila ja evästarjontaan lisää valikoimaa ja edullisempi hintataso
 • Luukin profiloituminen “wellness”-kokemukseksi ja Lakisto “athleticoksi”
 • Lapsiparkki kerran viikossa
 • Kenttien kuntoon panostaminen -> aina vähintään 90 % “kisakunnosta”

Markkinoinnissa on jo alettu painottaa vahvemmin Luukin ja Lakiston kenttiä, mutta todettiin, ettei se ole vielä riittävää. SHG-identiteetti on vahva ja positiivinen, mutta uusien pelaajien huomiota ei saa SHG:n vaan kenttien kautta. Seminaarissa toivottiin, että markkinointi ja viestintä saadaan entistäkin voimakkaammin Luukin ja Lakiston alle. Kenttien sijaintia eri paikoissa ja niiden erilaisuutta pitäisi pystyä hyödyntämään paremmin.

Lähialueiden – esimerkiksi Klaukkalan ja Kivistön – asukkaat ovat potentiaalia markkinointikohdetta. Samoin ne pelaajat, jotka ovat vuosia tai jopa vuosikymmenia sitten pelanneet Luukkia tai Lakistoa. Heille voitaisiin tarjota ns. ”päivityspäiviä”, joissa pääsevät kokeilemaan, minkälaisiksi kentät ovat muuttuneet.

SHG:n hallituksen ja johtokunnan yhteistyöseminaariin osallistui kaikkiaan 18 henkilöä. Seminaari järjestettiin Treudelberg Golf&Country Clubilla Hampurin koillispuolella. Seminaarin teemojen omistajina toimivat hallituksen puheenjohtaja Jarmo Leiniö, johtokunnan puheenjohtaja Jouko Laitinen, hallituksen jäsen Tomi Laitinen ja SHG:n toimitusjohtaja Jarkko Raski. Työskentelyn  fasilitoinnista vastasi hallituksen jäsen Pia Vilmi.

Seminaarissa esille nousseet ideat viedään syksyn ja ensi vuoden aikana hallituksen, johtokunnan ja toimikuntien tarkempaan käsittelyyn ja ne ideat, jotka osoittautuvat fiksuiksi ja SHG:n jäsenille ja osakkaille hyödyllisiksi, etenevät päätöksentekoon ja toimeksi.