SHG:n 2021 syyskokoukset pidettiin tiistaina 30.11. Korpilammella

SHG ry:n syyskokous pidettiin tiistaina 30.11.2021 Hotelli Korpilammen auditoriossa. Paikalle oli saapunut 47 seuran jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin syyskokouksen sääntömääräiset asiat, tärkeimpinä niistä vuoden 2022 jäsenmaksusta päättäminen, luottamushenkilöiden valinnat ja 2022 talousarvion vahvistaminen.

Toiminnanjohtaja Jarkko Raski esitteli kokoukselle 2022 toimintasuunnitelman ja toimintasuunnitelman pohjalta tehdyn talousarvion. Kokous hyväksyi yksimielisesti esitetyn talousarvion vuodelle 2022.

Yhdistyksen jäsenmaksut 2022 säilyvät ennallaan: aikuisjäsenet 115 euroa, opiskelijajäsenet 55 euroa ja juniorijäsenet 35 euroa. Jäsenmaksuun sisältyy 30 euroa Golfliitolle menevää maksua, joka kattaa Golfliiton lehden, tasoituskortin ylläpidon ja vakuutukset. Tämä osuus peritään myös SHG:n ainaisjäseniltä. Jäsenmaksut tulevat maksuun tammikuun viimeinen päivä 2022.

SHG ry:n uudeksi puheenjohtajaksi eroa pyytäneen Jouko Laitinen jäljellä olevalle kahden vuoden toimikaudelle valittiin yksimielisesti Pia Vilmi.

Johtokunnan erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin Jari Petersen-Jessen ja Pauliina Isomäki seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Pauliina ottaa vastuulleen seurassa SHG:n pelaajien golfosaamisen ja pelitaitojen kehittämisprojektin. Jari tulee vastaamaan SHG:n senioritoiminnasta.

Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin yksimielisesti HT Markus Palmola ja varalle Tilintarkastusyhteisö Nexia Oy.

Syyskokouksen perään syysyhtiökokous

SHG Oy:n syysyhtiökokous pidettiin myös tiistaina 30.11.2021 heti yhdistyksen kokouksen jälkeen. Kokouksessa oli paikalla 50 yhtiön osakasta. Kokouksessa käsiteltiin syysyhtiökokouksen asiat: vuoden 2022 talousarvion vahvistaminen, päätös 2022 yhtiövastikkeista ja hallituksen henkilövalinnat.

Toimitusjohtaja Jarkko Raski esitteli kokoukselle vuosikatsauksen, jossa käytiin läpi mennyttä erittäin vilkasta pelikautta, pelikierrosmääriä ja investointeja. Tämän jälkeen yhtiökokous hyväksyi yksimielisesti toimitusjohtajan kokoukselle esittelemän hallituksen esityksen SHG Oy:n talousarvioksi vuodelle 2022.

Vuoden 2022 yhtiövastikkeet päätettiin yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti. A-sarjan osakkeiden 2022 hoitovastike on 744 euroa ja B-sarjan osakkeille 1488 euroa. Rahoitusvastike A-sarjan osakkeille on 25 euroa ja B-sarjan osakkeille 50 euroa.

Lisäksi syysyhtiökokous päätti yksimielisesti valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista. Suunnatussa osakeannissa tarjotaan yhdessä tai useammassa erässä merkittäväksi enintään 100 kappaletta uusia yhtiön A-osakkeita osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen. Valtuutus on voimassa toistaiseksi.

Yhtiön hallitukseen valittiin jatkamaan erovuoroiset Jarmo Leiniö ja Pia Vilmi.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin yksimielisesti Nexia Oy Tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena HT Markus Palmola ja varalle Nexia Oy Tilintarkastusyhteisön nimeämä tilintarkastaja.