SHG: Oy:n syysyhtiökokous pidettiin Lakistossa 30.11.

SHG Oy:n syysyhtiökokous pidettiin torstaina 30.11.2017 Lakiston klubitalolla yhdistyksen kokouksen jälkeen. Kokouksessa oli paikalla 48 yhtiön osakasta. Kokouksessa käsiteltiin syysyhtiökokouksen asiat: vuoden 2018 talousarvion vahvistaminen, päätös 2018 yhtiövastikkeista ja hallituksen henkilövalinnat.

Toimitusjohtaja Jarkko Raski esitteli kokoukselle vuosikatsauksen, jossa käytiin läpi mennyttä pelikautta, pelikierrosmääriä, investointeja ja yhtiön tulevaisuuden näkymiä. Tämän jälkeen yhtiökokous hyväksyi yksimielisesti toimitusjohtajan kokoukselle esittelemän hallituksen esityksen SHG Oy:n talousarvioksi vuodelle 2018.

Vuoden 2018 yhtiövastikkeet päätettiin yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti. A- ja C-sarjan osakkeiden 2018 hoitovastike on 744 euroa ja B-sarjan osakkeille 1488 euroa. Rahoitusvastike A- ja C-sarjan osakkeille on 25 euroa ja B-sarjan osakkeille 50 euroa.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan ehdotuksen mukaisesti jakaa yhtiön taseen rakennusrahasto kahteen erilliseen rahastoon: rakennusrahastoon ja lainanlyhennysrahastoon, joista rakennusrahastoa voidaan käyttää omien osakkeiden hankintaan.

Lyhyen keskustelun jälkeen yhtiökokous antoi valtuutuksen yhtiön hallitukselle hankkia omia A-osakkeita seuraavan 18 kuukauden aikana enintään 30 kappaletta, vähintään yhden euron ja korkeintaan nimellisarvon (168,20 euroa) hintaan. Ensisijaisesti hankinta tehdään kuolin- ja konkurssipesiltä, mutta jos niiltä hankittavia osakkeita ei ole valtuutuksen mukaista määrää, voi hankinta tapahtua myös muilta halukkailta osakkailta. Hankintaan on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy (osakkeiden saanti aktiiviseen käyttöön, pelioikeuksien yhtiövastikkeiden turvaaminen jatkossa sekä pelioikeuksien vuokrahintojen turvaaminen).

Hallitus määrittää osakkeiden hankinnan tarkan ajankohdan ja tiedottaa mihin mennessä kaikkien hankittavien osakkeiden omistajien tulee ilmoittautua toimistoon. Jos osakkeita tarjotaan hankittavaksi enemmän kuin valtuutuksen määrä on, valitaan hankittavat osakkeet arvalla.

Yhtiön hallitukseen valittiin erovuoroisten jäsenten tilalle kolmeksi vuodeksi Pasi Olenius, Sari Huuhtanen ja varajäseneksi Mikko Blomroos sekä Mikko Leisson tilalle kahdeksi vuodeksi Tomi Laitinen.

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa yksimielisesti KHT Tom A. Turja ja varatilintarkastajana Markus Palmola.