SHG jatkaa kenttiensä kehittämistä – uudistuksia Luukissa

SHG jatkaa kenttiensä kehittämistä – uudistuksia Luukissa

SHG on käyttänyt usean vuoden ajan Pelaaja Ensin -asiakastyytyväisyys kyselytyökalua, jolla seurataan jäsenistön ja vieraspelaajien kokemuksia SHG:n kentillä. Kenttiin liittyvissä palautteissa tärkeimmiksi kehitys- ja parannuskohteiksi ovat nousseet bunkkerit ja tiiauspaikat sekä opasteet.

Vanha sanonta ”golfkenttä ei ole koskaan valmis” on edelleen paikkansa pitävä.

Korjaustarpeesta pitää huolen Suomen ilmasto, rakennevirheet, pelaamisen aiheuttama kulutus sekä rakenteiden ikääntyminen. Korjaamisen laiminlyöminen olisi huonoa yhtiön omaisuuden hoitamista.

Kenttien korjauksilta ei voida välttyä ja on tietysti selvää, että korjaukset vaikuttavat aina myös pelaamiseen. Samalla on myös selvää, että on kustannustehokkainta ja vähiten pelaamista haittaavaa tehdä samalla kertaa lyhyemmässä ajassa enemmän.

Tämän vuoden korjauksista: Ryhmätöissä löytyi kenttien kannalta uusi kehityskohde: me pelaajat!

 Kenttien pelipintojen pysyminen pelikaudella mahdollisimman laadukkaina on kenttähenkilökunnan ykkösasia. Meidän kentillämme tämä ei yksin riitä, vaan kunkin pelaajan on tehtävä oma osuutensa paikkaamalla lyöntijälkensä tiipaikoilla ja väylillä ja pallon alastulojäljet viheriöillä.

Tämähän ei tarkoita meille mitään uusia velvollisuuksia, vaan kentästä huolehtiminen on aina ennenkin ollut osa pelaamista. On aivan välttämätöntä, että tässä tapahtuu asennemuutos.

 Opasteet ja infotaulut

Molempien kenttien osalta aloitetaan kulkemisen opasteiden, klubien infotaulujen ja kentän väylätaulujen uusiminen. Tavoitteena ja vähän myös haasteena on saada esille minimi riittävä informaatio ja kokonaisuudelle mahdollisimman yhteinen ilme.

Bunkkerit

 Luukissa useita bunkkereita poistetaan kokonaan ja muutama uusi bunkkeri sijoitetaan paikkoihin, joissa niillä on pelaamisen kannalta merkitystä. Bunkkereiden muotoilussa pitäydytään hillityllä olemassa olevalla linjalla.

Lakiston viheriöbunkkereita tullaan uudistamaan käyttäen korjausmuotona tällä hetkellä erittäin suosittua durabunkkerimenetelmää sekä kokeilemalla bunkkerin pohjakerroksena ns. kapillaaribetonia, mikä estää pohjasaven ja hiekan sekoittumisen ja parantaa veden läpäisykykyä.

Tiiauspaikat

Mennyt kausi osoitti, että kenttiemme jotkut pienet tiiauspaikat eivät kestäneet poikkeuksellisen suurta kulutusta. Useat tiialueet ovat yksinkertaisesti pinta-alaltaan liian pieniä, jotta ne voisivat pysyä kesän mittaan hyvässä kunnossa. Varsinkin Luukissa muutama on vielä nurmen uudistumisen kannalta liiaksi puiden varjostama.

Vaikka tiipaikkojen pinta-ala kasvaa ei se vielä itsessään tarkoita, että nurmi pysyy koko kesän kunnossa. Kentänhoidon lisäksi jokainen pelaaja voi suuresti edesauttaa parempia kasvun edellytyksiä yksinkertaisesti paikkaamalla oman lyöntijälkensä. Tätä varten tiiauspaikoilla olevan hiekan lisäksi on ajatuksena, että jokainen pelaaja pitäisi mukana paikkaushiekkaa, jota voisi käyttää myös väylädivotteihin.

Metsänhoito

Luukin kentän metsänhoidosta on tehty suunnitelma kaupungin kanssa. Yksityinen toimija on jo tehnyt kentän sisäisten metsiköiden raivauksia ja puiden kaatoa tiialueiden ja viheriöiden tuntumasta. Puiden kaato, kuten ykkösen tiialueella tai viheriön 12 takaa, ovat olleet välttämättömiä viheriöiden ja tiialueiden kasvun ja uudistumisen kannalta.

Viheriöiden korjaukset

Tänä vuonna aloitetaan projekti, jossa uusitaan ns. Tiilen nurkan alueella olevat viheriöt 12 ja 13. Reiän 13. pelisuunta vaihtuu eli uudistustöiden jälkeen reikä pelataan nykyisen 13. viheriön suunnasta nykyisen 13. tiialueen edustalle tulevalle uudelle viheriölle. Samalla uusitaan alueella olevan reiän 14 sininen/keltainen tiiauspaikka.

Näkymä Luukin 13. uudistettavalta tiiltä
Näkymä Luukin 13. uudistettavalta tiiltä. Jatkossa reiän pelisuunta kääntyy 180 astetta. Nämä muutostyöt alkavat syksyllä 2021.

Töiden aikataulusta

Työt ovat alkaneet talven aikana 13:n uusien tiialueiden rakentamisella nykyisen viheriön taakse metsään ja 14:n uuden sinisen/keltaisen tiin rakentamisella alas kallion juurelle. Kausi tullaan aloittamaan normaalisti 14 ylätiiltä. Takatii jää jatkossakin käyttöön nykyiselle paikalleen.

Luukin tiiauspaikkakorjaukset aloitettiin jo syksyllä 2020 ja reiän 1 ylätii on valmiina uudella nurmella. Huhtikuun puolessa välin töitä jatketaan laajentamalla reiän 5 ja 6 tiiauspaikkoja osan nykyisistä tiipaikoista pysyessä käytössä.

Luukin bunkkereiden kunnostustyöt alkavat myös huhtikuussa ja niitä jatketaan kesän aikana. Lakistossa tehdään yksi koebunkkeri uusilla menetelmillä.

Viheriötyöt ajoittuvat syys-lokakuulle ja tavoite on saada viheriöt käyttöön seuraavan vuoden kesäkuussa. Sitä ennen 12 ja 13 pelataan normaalisti. Töiden edetessä syksyllä suunnitelmien mukaan, otetaan reiällä 13 käyttöön tilapäinen tii 15.9. ja 12:lla tilapäinen viheriö lokakuussa. Kokonaan pois käytöstä tulee olemaan reikä 13, sekin näillä näkymin vasta lokakuussa.

Tarkemmin Tiilen nurkan viheriöistä tullaan kertomaan sitten, kun lopulliset työsuunnitelmat valmistuvat.

Luukin muutos- ja korjaustöiden valmistelusta vastaa SHG Oy:n kenttätoimikunta. Muutostyöt on suunnitellut ja ne myös toteuttaa Jorma Eriksson ja Backtii Oy.

SHG:n puolesta muutostöitä valvoo toimitusjohtaja Jarkko Raski ja kenttämestari Tiina Kotajärvi.

Muutos ja uudistustöiden tiedottamisesta pelaajille vastaavat kenttätoimikunnan pj. Jouko Laitinen ja toimitusjohtaja Jarkko Raski.