Minne matka Suur-Helsingin Golf? Hallitus, johtokunta ja henkilöstö pohtivat SHG:n tulevaisuutta

SHG:ssä on syksyn aikana arvioitu golfin tulevaisuutta ja mietitty kehitystä SHG:n kannalta. Työn tuloksena syntyy SHG:n uusi strategia.  Strategiatyön organisoinnista vastaavat Jouko Laitinen ja Pia Vilmi ja siinä on mukana hallituksen ja johtokunnan lisäksi koko henkilöstö ja toimikuntien luottamushenkilöt. Sitä mukaa, kun työskentely etenee, myös kaikki jäsenet ja osakkaat pääsevät sanomaan sanansa. Tavoitteena on, että uusi strategia käsitellään kevätkokouksessa 2022.

SHG laati edellisen – jo kolmannen – strategiansa vuonna 2013. Sen keskeisenä pyrkimyksenä on ollut rakentaa vakavarainen ja hyvin hoidettu golfyhteisö. Tässä on onnistuttu hyvin, sillä SHG:n talous on ollut erinomaisessa tasapainossa ja mahdollistanut molempien kenttien kehittämisen sekä klubitalojen ja palvelujen parantamisen.

Laji kiinnostaa, kentät kehittyvät

Viime vuodet ovat osoittaneet, että golfin harrastamisessa ja golfliiketoiminnassa voi tapahtua nopeitakin muutoksia. Korona toi paljon uusia harrastajia, joista moni jäänee lajin pariin. Golfkenttien pyörittämiseen on syntynyt uudenlaisia liiketoimintamalleja ja pay&play –tyyppinen pelaaminen on tullut jäädäkseen.

2020-luku on siis auennut uuden näköisenä. Golfyhtiöt ovat panneet kehityspyörän päälle, koska golffarien toiveet ja tarpeet ovat moninaistuneet. Näyttää siltä, että tulevina vuosina kehitys jatkuu nykyisen kaltaisena ja golfyhteisöt tulevat erilaistumaan. Ääripäissä lienevät yhtiöt, jotka suuntautuvat kaikille avoimeen greenfee-voittoiseen tarjontaan ja toisaalla enenevässä määrin omalle pelaajakunnalleen palveluja tarjoaviin yhtiöihin. Yksinkertaistaen kysymys on siitä ketkä rahoittavat kenttien toimintaa ja ketkä kentillä pelaavat.

SHG ottaa oman paikkansa golfkenttien joukossa

Mikä sitten tulee olemaan SHG:n paikka golfyhteisöjen joukossa? Näemme sen erittäin positiivisesti, koska SHG:llä on loistava mahdollisuus rakentaa tulevaisuutta omilla ehdoillaan ja uudistua omien vahvuuksien pohjalta.

Hallituksen ja johtokunnan käynnistämä strategiatyö on valmisteluvaiheessa, mutta muutamat valinnat tuntuvat jo selkeiltä. Ensinnäkin halutaan säilyttää niitä vahvuuksia, jotka ovat saaneet monet golffarit valitsemaan juuri SHG:n. Näitä ovat ennen muuta kaksi keskenään erilaista golfkenttää, rento ja reilu ilmapiiri ja jämäkkä taloudenpito. Uudistamisen ja kehittämisen mahdollisuuksia on esimerkiksi kenttien hoitotasossa, palvelujen tasossa sekä laajuudessa ja kilpagolfissa.

SHG:n asemoituminen muiden golfkenttien joukossa on tärkeää ja siitä hallitus ja johtokunta ovat keskustelleet täysin samanmielisesti. Haluamme myös jatkossa olla osakkaiden omistama kenttä ja osakkaiksi toivomme yksityishenkilöitä eli pelaajia, jotka ovat valinneet golfin elämänsä harrastukseksi. Osakkuuden painoarvoa voidaan haluttaessa myös vahvistaa.

Yhteisöllisyys on vahvuus ja voimavara

Yhteisöllisyys on ollut yksi SHG:n vahvuuksista ja sen ylläpitäminen ja vahvistaminen myös uusien pelaajien ja uudenlaisten odotusten aikana on yksi strategiassa pohdittavista asioista. Osaavat ja innokkaat luottamushenkilöt ja aktiivisesti toimintaan osallistuvat jäsenet ovat voimavara, jota kaikilla golfyhteisöillä ei ole. SHG:llä on. Tätä voimavaraa halutaan vaalia, mutta samalla tuoda toimintaa nykyaikaan ja tehdä osallistuminen yhä useampaa kiinnostavaksi.

Toivomme, että kun strategiatyön yhteydessä lähestytään jäseniä – kyselyin ja keskusteluin – lähdette mukaan ja osallistutte aktiivisesti. Rakennammehan nyt meidän kaikkien yhteistä tulevaisuutta golfin parissa.

SHG Oy:n hallituksen, SHG Ry:n johtokunnan ja SHG:n henkilöstön puolesta

Jouko Laitinen                              Pia Vilmi

 

Lue lisää: Jouko Laitinen, Puheenjohtajan kirje

Lue lisää: Vuosikokouksessa mielenkiintoisia aiheita