Luukin kentällä aloitetaan maanantaina 5.10. kentän tiialueiden ja klubitalon ympäristön korjaustöitä

Kenttätoimikunta on tehnyt koko Luukin kenttäaluetta koskevan suunnitelman kunnostettavista tiialueista sekä bunkkereista. Kunnostus- ja korjaustyöt tehdään lähivuosien aikana. Töiden vaikutukset pelaamiseen pyritään minimoimaan.

Ensimmäisenä korjataan Luukin ykkösreiän tiialue. Samassa yhteydessä piha-alueen puttiviheriön ympärysalueet luiskataan ja laitetaan siirtonurmelle. Maamassoja ja kivetystä hyödynnetään Luukin ykkösen tiialueen kunnostuksessa. Seuraavana kunnostetaan vielä tämän syksyn aikana Luukin 5. reiän tiialue.

Luukissa tehdään syksyn ja talven aikana myös metsäsaarekkeiden hoitotöitä, jotta metsät eivät kasva liian tiheiksi ja golfkentän viheralueet saavat valoa ja ilmaa.

Päivitetty 24.9.: Korjaustöiden aloitusajankohtaa on siirretty viikolla eteenpäin 28.9. ->5.10.