Luukin 9. ja 18. viheriöiden uudistaminen etenee aikataulussa.

Usealle vuodelle suunniteltu Luukin kentän viheriöiden peruskorjaus etenee ja vuorossa ovat viheriöt 9. ja 18. Oheisesta piirroksesta näkyy miltä alue tulee näyttämään. Viheriöiden paikat ja koot tulevat pysymään aika lailla ennallaan. Rakennustöiden arvioitu kestoaika on 6 – 8 viikkoa.

Työ ovat edenneet hyvin aikatalun mukaisesti. Ysiviheriön ja sen edessä olevan vesiesteen uudet muodot ovat jo nähtävissä.

HUOM! Loppukauden lokakuun alusta Luukissa 9. reikä pelataan parkolmosena talviviheriölle ja myös 18. reiällä on käytössä talviviheriö. Luukin kenttä ei ole enää tasoituskelpoinen.

Uudistettavat viheriöalueet ovat klubille tultaessa paraatipaikalla ja työmaa tulee tietysti näkymään, ja valitettavasti vaikuttamaan pelaamiseen, kun kummankin ysin päätösreiät tulevat olemaan loppusyksyllä pois käytöstä.

Kumpikin uudistettu viheriö tulee olemaan kaksitasoinen. Ysin taakse tehdään aiemman kahden asemesta yksi takabunkkeri, mikä sovitetaan viheriön muotoihin. Samalla korjataan myös ysin väylän loppupäätä noin sadasta metristä alkaen tasoittamalla väylää ja parantamalla sen kuivatusta salaojitusta ja kaivoja lisäämällä.

Näkyvin muutos tulee olemaan vesiesteiden uudelleen muotoilu kivettyine reunoineen. Tavoitteena on saada paraatipaikalle hieman näyttävämpi ja hoidon kannalta helpompi kokonaisuus.

Töiden aikataulu ja käyttöönotto:
– 18.9. työt alkavat viheriöltä 9, 18. viheriö on käytössä 1.10. saakka kaksoisviheriönä
– 1.10. alkaen molemmilla rei’illä käytössä väliaikaiset viheriöt
– Viheriöt ja niiden reuna-alueet tehdään siirtonurmella, mikä talvesta ja keväästä riippuen antaa mahdollisuuden aikaiseen käyttöönottoon jo keväällä 2018.

Kustannusarvio töille on 94.600 euroa ja työ rahoitetaan yhtiön tulorahoituksesta.

Rakennustöistä vastaa Backtee Oy / Jorma Eriksson ja töitä valvovat toimitusjohtaja Jarkko Raski ja kenttätoimikunnan pj.  Jouko Laitinen.

Lisätietoja Luukin tulevasta uudistustyöstä löytyy TÄÄLTÄ.

Urakka-alueen piirroskuva löytyy myös TÄÄLTÄ.