Luukin ja Lakiston kentillä on voimassa Suomen Golfliiton määrittelemät kilpailumääräykset ja paikallissäännöt (”Hard Card”) . Golfliiton Hard Card alla ja saatavana myös caddiemasterilta.

# Golfliiton Hard Card

Luukki 18.8.2021

LISÄYS GOLFLIITON HARDCARDIN PAIKALLISSÄÄNTÖIHIN

Kentän alueelle on kasattu myöhemmin poiskuljetettavavia oksa- ja roskakasoja. Kasat ovat kunnostettavaa aluetta, vapautuminen ilman rangaistusta (sääntö 16-1 b).

Jos pallo osuu kentällä ilmassa olevaan sähköjohtoon, lyönti mitätöidään ja pelaajan on uusittava lyönti. Pelaajan tulee pelata pallo mahdollisimman läheltä edellisen lyönnin paikkaa säännön 14-6 mukaisesti (Pallon lyöminen edellisen lyönnin paikalta).

Kaikki mittamerkit kentällä ovat kiinteitä haittoja. Mittamerkin poistaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (sääntö 16-1 b).

Sinivalkoisin paaluin merkityiltä kunnostettavilta alueilta pelaaminen on kielletty. Vapautuminen säännön 16-1 mukaisesti.

Rei’illä 5, 6, 12, 13 ja 14 on kentän uudistustöiden vuoksi kunnostettavia alueita. Kunnostettavilta alueilta pelaaminen on kielletty. Kunnostettavilta alueilta vapautuminen: ilman rangaistusta lähimmältä merkityltä Dropping Zone -pudottamisalueelta. Pelaajan pudottaessa pallon, on sen osuttava ja jäätävä pudottamisalueelle.

Reikien 1 ja 10 välissä on istutettuja puita tukikeppeineen. Jos tälläinen puu tukikeppeineen haittaa pelaajan lyöntiasentoa tai aiottua mailan heilahdusrataa, täytyy pallo nostaa ilman rangaistusta ja pudottaa säännön 16-1 b (kiinteä haitta) mukaisesti.

 Rangaistus paikallissääntöjen rikkomisesta on lyöntipelissä kaksi lyöntiä, reikäpelissä reiän menetys.

LISÄYKSET GOLFLIITON KILPAILUMÄÄRÄYKSIIN 

Tasatuloksen ratkaiseminen lyöntipelissä

Tasoituksellisissa kilpailuissa tasatulos ratkaistaan ensisijaisesti pienemmän slope-tasoituksen ja sitten tarkan tasoituksen mukaan, pienemmän tasoituksen pelaajan hyväksi.

Tasoituksettomissa kilpailuissa (paitsi seuran mestaruuskilpailut) sijoitukset ratkaistaan ns. matemaattisella menetelmällä.

Lakisto 11.6.2021

LISÄYKSET GOLFLIITON HARDCARDIN PAIKALLISSÄÄNTÖIHIN

Kentän oleelliset osat (Sääntöä 16-1 ei voi soveltaa):

  • Pelialueella olevat hake-alueet. Yksittäiset hakepalat ovat irrallisia luonnonhaittoja
  • Tiiauspaikkojen tukirakenteet (kivimuurit ja parrut)

Ulkoraja:

  • Jäteveden puhdistamoa kiertävä aita (väylillä 10, 12 ja 18)
  • Väylän 6 viheriön takana tiiauspaikalle 7 kulkeva aita

Sinivalkoisin paaluin merkityiltä kunnostettavilta alueilta pelaaminen on kielletty. Vapautuminen säännön 16-1 b mukaisesti.

Jos pallo osuu kentällä ilmassa olevaan sähköjohtoon, lyönti mitätöidään ja pelaajan on uusittava lyönti. Pelaajan tulee pelata pallo mahdollisimman läheltä edellisen lyönnin paikkaa säännön 14-6 mukaisesti (Pallon lyöminen edellisen lyönnin paikalta).

Kaikki mittamerkit kentällä ovat kiinteitä haittoja. Mittamerkin poistaminen on kielletty. Vapautuminen haitasta ilman rangaistusta (sääntö 16-1 b).

10. reiän viheriön edessä olevasta estealueesta voidaan vapautua yhden lyönnin rangaistuksella säännön 17-1 lisäksi myös pudottamalla pallo esteen eteen merkitylle pudotusalueelle. Pelaajan pudottaessa pallon, on sen osuttava ja jäätävä pudotusalueelle.

Rangaistus paikallissääntöjen rikkomisesta on: lyöntipelissä kaksi lyöntiä, reikäpelissä reiän menetys.

LISÄYKSET GOLFLIITON KILPAILUMÄÄRÄYKSIIN 

Tasatuloksen ratkaiseminen lyöntipelissä

Tasoituksellisissa kilpailuissa tasatulos ratkaistaan ensisijaisesti pienemmän slope-tasoituksen ja sitten tarkan tasoituksen mukaan, pienemmän tasoituksen pelaajan hyväksi.

Tasoituksettomissa kilpailuissa (paitsi seuran mestaruuskilpailut) sijoitukset ratkaistaan ns. matemaattisella menetelmällä.