Kentänhoitotoimenpiteitä Luukissa 16.-18.9.

Talveen valmistautuminen on kentillämme ollut käynnissä jo hyvän aikaa, vaikka kelit muuttuivat syksyisiksi vasta viime viikolla. Pelaaja ei näihin ensimmäisiin valmisteluihin ehkä ole kiinnittänyt huomiota, mutta viikolla 38 aloitetaan Luukin viheriöiden holkki-ilmastus ja hiekkakattaus.

Työ aloitetaan maanantaina 16.9 ja saatetaan loppuun keskiviikkoon mennessä. Toimenpiteen nopeuttamiseksi, työn alla olevilla väylillä on käytössä talviviheriö.

Tämän harmillisen, mutta välttämättömän toimenpiteen tarkoituksena on mekaanisesti poistaa leikkuujätteestä ja muista kuolleista kasvinosista viheriön pintaan kertyvää kuitukerrosta. Liiallinen kuitukerros tekee viheriön pinnasta pehmeän sekä heikosti vettä ja ilmaa läpäisevän.

Viheriöiden pinnan kuivuminen on ensiarvoisen tärkeää varsinkin syksyllä. Märässä pinnassa taudinaiheuttajilla on lokoisat oltavat ja jäänmuodostus alkaa heti ensipakkasista. Reikiin harjattava hiekka pitää vesi- ja ilmakanavat avoinna pidempään sekä vähentää pallojen pomppimista holkitetulla viheriöllä.

Kenttien pelattavuuden varmistamiseksi vielä syksylläkin Lakiston viheriöt holkitetaan vasta lokakuussa viikolla 42. Hiekkaa silloin ei enää laiteta, vaan holkin reiät jätetään auki talveksi, koska kasvun loputtua viheriön pintaan jäävä hiekka voi haitata talvehtimista.

Pahoittelemme pelille hoitotöistä aiheutuvaa haittaa.

Terveisin Kenttämestari Tiina Kotajärvi